Offentliga sektorns roll i klimatarbetet

Den offentliga sektorn har stora möjligheter att påverka klimatomställningen och miljöarbetet i en mer hoppfull riktning. Varje år upphandlas varor och tjänster för mer än 800 miljarder kronor. Samtidigt lämnar koldioxidutsläppen och resurseffektiviteten från offentlig sektor mycket att önska. Vi vill att det offentliga ska bidra mer än vad görs i dag. Det gäller allt från miljökrav i upphandling till matsvinn i offentliga kök och gröna tak på offentliga byggnader.

Centerpartiet vill:

  • Att offentlig upphandling används som ett kraftfullt verktyg för att skapa ett cirkulärt och fossilfritt Sverige
  • Se till att offentliga aktörer föregår med gott exempel och gör mer för att bli klimatneutrala och miljövänliga
  • Ha höga och successivt ökande krav på hållbarhet i offentlig sektor

sol-has-bg sol-light-text

Offentlig sektor måste ställa högre krav på miljö och hållbarhet

Den offentliga sektorn är en stor kund och kan utöva ett stort inflytande. Varor och tjänster för mer än 800 miljarder kronor upphandlas varje år. Vi vill att upphandlingen ska bli ett mycket mer kraftfullt verktyg än i dag, för att åstadkomma lägre klimatutsläpp, färre skadliga kemikalier och mer cirkulära materialflöden.

De miljökrav som finns måste också det offentliga hjälpa till att uppfylla. Det är särskilt viktigt att myndigheter, även på lokal och regional nivå, följer de riktlinjer som Upphandlingsmyndigheten tar fram – för om vi ställer skarpa krav på produktionen i Sverige bör vi inte acceptera något annat när vi handlar upp med skattemedel.

Köp in mer återbruk

Ett tydligt exempel där det offentliga kan göra betydligt mer är att köpa in återbrukade möbler och inredning. Det är en volymmässigt stor produktgrupp där nyproducerade varor fortsätter att väljas i första hand.

Föregå med gott exempel i allt från byggnader till resor

Många myndigheter ställer höga krav på att företag och privatpersoner ska bidra mer till miljöarbetet och klimatomställningen. Då är det också rimligt att offentlig sektor lever som den lär och går före i utvecklingen.

Det finns många exempel på enskilda kommuner och offentliga bolag som skärpt sina miljöarbeten, men fler måste öka sina ansträngningar. Återbrukade produkter som håller samma kvalitet som nya bör premieras.

Teknik som använder lite vatten och energi bör installeras i fler offentliga byggnader. Åtgärder för att minska matsvinnet i offentliga storkök bör växlas upp. Fler offentligt ägda byggnader bör anlägga gröna tak och väggar. Resor bör ske med tåg i stället för bil eller flyg.

Ansvarig talesperson

Stina Larsson
Miljöpolitisk talesperson. Riksdagsledamot Skåne Södra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.