Centerpartiet lokalt

Forskning

Att forska handlar om att föra mänskligheten framåt och lära oss mer. För att människor ska vilja forska måste det både löna sig ekonomiskt och kännas utvecklande och viktigt. Vi vill att Sverige ska ha världens bästa forskare och då måste vi göra det attraktivt att forska här.

Centerpartiet vill:

  • Stärka bandet mellan forskning, nya idéer och näringslivet
  • Utveckla vassa forskningscentrum som stärker det lokala näringslivet
  • Att det som forskare ska bli enklare att gå mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor

Forskning

Människor är nyfikna av naturen och att forska handlar om att upptäcka nya världar, korsa gränser och föra mänskligheten framåt. Svensk forskning ska ha hög kvalitet och vara professionell, oavsett var eller av vem den utförs.

Vi vill att det ska vara både prestigefullt, karriärdrivande och lönsamt för forskare att kunna forska både på universitet och ute i olika branscher. På så sätt tror vi att forskningsarbetet leder till nya idéer och inte bara riskerar att stanna inne på lärosätena.

För att människor ska vilja forska måste det finnas bra villkor och vara attraktivt. Svensk forskning behöver stärkas för att klara den internationella konkurrensen. För att Sverige i framtiden ha tillgång till de bästa forskarna måste vi redan nu knyta till oss lovande begåvningar. Vi behöver också locka unga människor att börja och stanna inom forskningen och satsa på rörlighet för att rekrytera världens bästa forskare till Sverige.

Ansvarig talesperson

Fredrik Christensson
Riksdagsledamot Västra Götalands län västra, Högre utbilding och forskningspolitisk talesperson, tal...