Forskning

Vi människor är av naturen nyfikna. Forskning handlar om att föra mänskligheten framåt och lära oss mer. För att människor ska vilja forska måste det både vara lönsamt ekonomiskt och kännas utvecklande och viktigt. Vi vill att Sverige ska ha världens bästa forskare och då måste vi göra det attraktivt att forska här.

Centerpartiet vill:

  • Stärka bandet mellan forskning, nya idéer och näringslivet
  • Utveckla vassa forskningscentrum som stärker det lokala näringslivet
  • Att det ska bli enklare för forskare att gå mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor

sol-has-bg

Svensk forskning måste stärkas

Vi vill att det ska vara både prestigefullt, karriärdrivande och lönsamt för forskare att kunna forska, både på universitet och ute i olika branscher.

På så sätt tror vi att forskningsarbetet leder till nya idéer och sprids även utanför lärosätena. Svensk forskning ska ha hög kvalitet och vara professionell, oavsett var eller av vem den utförs.

Svensk forskning behöver stärkas för att stå sig i den internationella konkurrensen. För att människor ska vilja forska måste det finnas bra villkor och vara attraktivt. För att Sverige i framtiden ska ha tillgång till de bästa forskarna måste vi redan nu knyta till oss lovande och begåvade studenter. Det gör vi genom att locka unga människor att börja och stanna inom forskningen. För att de ska vilja göra det måste det finnas tydliga karriärvägar. Även så måste utländska akademiker kunna komma hit utan onödigt regelkrångel. En fungerande rörlighet gör att vi kan rekrytera världens bästa forskare till Sverige.

Ansvarig talesperson

Fredrik Christensson
Utbildningspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västra Götalands län norra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.