Centerpartiet lokalt

Grundskola

Det är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle att alla barn lär sig läsa, skriva och räkna. Därför måste varje elev få hjälp och stöd för att få de bästa förutsättningarna att utvecklas och lära sig. Vårt mål är att varje elev lämnar skolan med godkända betyg.

Centerpartiet vill:

  • Förbättra insatserna riktade till elever som inte når kunskapsmålen
  • Att de som har lätt för sig får utmaningar och stöd för att fortsätta utvecklas
  • Tioårig grundskola
  • Fler lärare med specialpedagogisk kompetens

Grunden för det fortsatta lärandet

Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för det fortsatta lärandet. Det är också grunden för ett demokratiskt samhälle.

Alla elever som lämnar grundskolans andra år ska kunna läsa och skriva och ha grundläggande kunskaper i matematik. Skolan ska också sträva efter att alla elever lämnar skolan med godkända betyg. För oss är det viktigt att varje elev blir mött där den står och blir utmanad och att den som inte har lika lätt att lära får hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Men att även den som har lätt för sig får utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas.

Tioårig grundskola. Vi vill att grundskolan ska bli tioårig med en obligatorisk skolstart vid sex års ålder så att förskoleklassen blir en del av grundskolan. Då blir det en bättre övergång mellan förskola och grundskola. Dessutom ökar möjligheterna att ta tillvara på den kreativa lärandeprocessen från förskoleklassen och föra in det i grundskolan.

Ansvarig talesperson

Ulrika Carlsson
Riksdagsledamot från Skaraborg och utbildningspolitisk talesperson