Grundskola

Grundskolan ska ta tillvara varje barns kreativitet och energi. Alla barn ska lära sig att läsa, skriva och räkna. Varje elev måste även få hjälp och stöd för att utvecklas och lära sig. Vårt mål är att varje elev lämnar skolan med godkända betyg.

Centerpartiet vill:

  • Förbättra insatserna för elever som inte når kunskapsmålen
  • Att de som har lätt för sig får utmaningar och stöd för att fortsätta utvecklas
  • Införa tioårig grundskola

sol-has-bg sol-light-text

Grunden för det fortsatta lärandet

En skola för alla – som ger det bästa till var och en.

Alla elever som lämnar grundskolan ska kunna läsa och skriva och ha grundläggande kunskaper i matematik. Skolan ska också sträva efter att alla elever lämnar skolan med godkända betyg. För oss är det viktigt att varje elev blir mött där den står. Den som inte har lika lätt att lära ska få hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Den som har lätt för sig ska få utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas. Det behövs fler lärare med specialpedagogisk kompetens i skolan, som kan se till att eleverna får det stöd de behöver.

Inför tioårig grundskola

Vi vill att grundskolan ska bli tioårig med en obligatorisk skolstart vid sex års ålder. Genom att förskoleklassen blir en del av grundskolan behöver eleverna inte börja i skolan två gånger. Det skapar en bättre övergång mellan förskola och grundskola. Det ökar också möjligheterna att ta tillvara den kreativa lärandeprocessen från förskoleklassen, och föra in det i grundskolan.

Ansvarig talesperson

Fredrik Christensson
Utbildningspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Västra Götalands län norra.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.