Bistånd

Varför ger Sverige pengar till bistånd? Jo, för att vi jämfört med många andra länder är ett rikt land. Det som händer med människor och klimatet i andra länder påverkar också oss. Med biståndet kan vi arbeta för en mer rättvis och hållbar värld. Men, biståndet måste användas bättre och mer fokuserat och till det som gör störst skillnad.

Centerpartiet vill:

  • Att biståndet är en procent av budgeten (BNI)
  • Att biståndet fokuseras på hållbara jobb, klimat och energiomställning, demokrati och rättsstat
  • Att biståndet ska gå till det som gör störst skillnad för människor och klimat

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Biståndet gör nytta – men kan användas ännu bättre

Svenskt bistånd gör stor nytta runt om i världen. Men det kan användas ännu bättre. Vi tycker att biståndet måste fokuseras och prioriteras för att göra så stor skillnad som möjligt.

Vi måste tänka nytt i biståndspolitiken för att målen i Agenda 2030 ska nås. De som betalar priset för att målen inte uppnås är först och främst de kvinnor och män, flickor och pojkar, som tvingas leva kvar i fattigdom och ofrihet.

Behåll målet om att en procent av budgeten (BNI) ska gå till bistånd

En del partier menar att Sverige inte har råd med mycket bistånd. Vi menar biståndet ska gå dit där det gör störst skillnad för fattiga människor och klimat, men att det är bra också för oss.

Alla vinner på en värld där länder präglas av jämställdhet, öppenhet, frihet, rättssäkerhet, demokrati och hållbarhet. Sverige vinner på en värld där svenska företag kan investera, växa och skapa arbetstillfällen och samtidigt engagera sig för hållbar utveckling, socialt ansvarstagande och goda arbetsvillkor. Svenskt bistånd ska göra det möjligt.

Ge bistånd för hållbara jobb

Det behövs fler riktiga jobb i världen med bra arbetsvillkor. Möjligheterna till ett eget arbete och en egen inkomst är den viktigaste vägen ur fattigdom, inte minst för kvinnor. Vi vill ge bistånd till att skapa fler hållbara jobb, med särskilt fokus på småföretagare, unga och kvinnor.

Satsa på klimatomställning och grön energi

Klimatet är vår tids största utmaning. Människor som lever i fattigdom drabbas hårdast och särskilt fattiga kvinnor och flickor som utgör en stor del av världens fattiga.

Vägen ur fattigdom går för många människor genom en ökad effektivitet i jordbruket, vilket även är en viktig del för att klara livsmedelssäkerheten globalt. De reformer som krävs för att växla upp effektiviteten i jordbruket måste vara klimatsmarta.

Samtidigt flyttar fler till städerna och till en livsstil som riskerar ge ett betydligt större klimatavtryck. Mer förnybar energi och energieffektivisering är centralt för att minska det. Vägen ut ur fattigdom är inte fossildriven, utan måste drivas av grön energi och kantas av biologisk mångfald.

Stötta demokratisk utveckling och rättsstatens principer

I dag hålls många människor kvar i fattigdom och ojämlikhet av korrupta politiker och tjänstemän, som inte har något intresse av demokratisk utveckling eller en rättsstat där alla kan få rättvisa och upprättelse. Kvinnor och flickor drabbas ofta hårdast av bristen på rättvisa.

Vi vill därför att biståndet prioriterar satsningar på åtgärder som leder till demokrati och pålitliga rättssystem. Korruptionsbekämpning är viktigt och centralt.

Ansvarig talesperson

Anna Lasses
Biståndspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.