Handel

Frihandel och rörlighet är självklara delar i en värld som vill minska fattigdomen och öka välståndet. Goda och stabila ekonomier skapas genom fri konkurrens, fri handel och stabila spelregler. Det är särskilt viktigt för utvecklingsländer som ofta drabbas hårdast av slutna gränser och osäkra villkor. Tyvärr hotas frihandeln av auktoritära länder som inte följer de internationella handelsreglerna.

Centerpartiet vill att:

  • Att EU arbetar för fler frihandelsavtal
  • Att värdebaserade handelsavtal sluts så att EU-standarder och normer sprids så att krav på miljö, livsmedel och djurvälfärd inte sänks
  • Att EU skapar ett regelverk för företagsansvar som är effektivt för mänskliga rättigheter, miljö och klimat

sol-has-bg sol-light-text

Vi vill se frihandel i hela världen

När människor och företag inte begränsas av stängda gränser och osäkra villkor, växer allas välstånd.

Därför är det så viktigt att arbeta för en värld med mer frihandel och rörlighet.

Låt EU arbeta för mer frihandel, i hela världen

Svenska företag och konsumenter är tillsammans med resten av EU en av världens mest attraktiva marknader. Det ger möjligheter för EU att förhandla fram handelsavtal med en mängd länder och regioner i världen. Frihandel minskar fattigdom och ökar välståndet.

Vi vill att EU tar ett större ansvar för fler frihandelsavtal världen över. Med tydligare hjälp av handel kan EU också bidra till ökat välstånd och utveckling i länder i sitt närområde.

Inför värdebaserade handelsavtal och regler för företagsansvar

Genom värdebaserade handelsavtal går det också att vara pådrivande för hållbar handel. Då går ekonomisk utveckling hand i hand med social rättvisa, respekt för mänskliga rättigheter, höga standarder för arbetsvillkor och höga miljöstandarder.

Att EU arbetar med värdebaserade handelsavtal är ett bra sätt att skapa en fördel för europeiska företag som redan arbetar utifrån höga europeiska standarder. De kan bibehålla sin konkurrensfördel samtidigt som andra länder får samma höga standarder för exempelvis livsmedel, djurskydd och miljö.

Även om alla länder vi handlar med inte är demokratier är det viktigt att demokratiska principer också förs in i handelsavtal. Tydligare än så har det aldrig varit att frihandel är bra och skapar mervärden för många, inte bara ekonomiskt utan också på andra områden.

Vi vill att hållbarhetskapitlen i EU:s handelsavtal ska vara bindande.

Skapa regelverk för företagsansvar

För oss är det viktigt att svenska och europeiska företag gör mer för att se till att de och deras underleverantörer ger goda arbetsvillkor och respekterar mänskliga rättigheter, även i delar av verksamheten som äger rum utanför EU. Detsamma gäller deras miljö- och klimatpåverkan.

Men svenska företag ska inte drabbas hårdare än andra europeiska företag, därför vill vi att regeringen driver på för att skapa ett regelverk för företagsansvar (så kallad due diligence) på EU-nivå.

Minska biståndsberoende hos utvecklingsländer genom frihandel

Handel lyfter människor ur fattigdom och bidrar till ökad öppenhet. Handel bygger också upp länders egna möjligheter och på lång sikt minskas behovet av bistånd från andra länder. Handel med öppna och goda regler ger ett gott investeringsklimat i utvecklingsländer och i givarländer. Det är därför bra för båda parter.

Målsättningen måste vara att sträva efter att områden och länder inte ska vara beroende av bistånd. Människors kraft, teknisk utveckling, forskning och företag är nycklarna till detta.

Ansvarig talesperson

Kerstin Lundgren
Utrikespolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län. Tredje vice talman.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.