Krigsmaterielexport

Svensk specialkompetens och industriförmåga är av stor betydelse för svenskt försvar, Sveriges säkerhet och Försvarsmaktens utveckling. Krigsmaterielexport, försäljning av krigsmateriel till andra länder, är förbjuden om inte särskilt tillstånd ges.

Centerpartiet tycker att:

  • Det är positivt att kraven på respekt för de mänskliga rättigheterna skärpts
  • Det är positivt att ett lands demokratiska status utgör en del i helhetsbedömningen och kan innebära hinder för export
  • Det är positivt att de långsiktiga förutsättningarna för export nu är tydliga och att svensk säkerhet inte sätts åt sidan

sol-has-bg

Svensk försvarsindustri är viktig för vårt försvar

Vid svensk krigsmaterielexport ställs det nu högre krav på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i köparländerna. Det är bra, men vi hade också gärna sett ökade krav på öppenhet och transparens.

Svensk försvarsindustri är viktig för vårt försvars utveckling och vår säkerhet. Export av krigsmateriel är viktig för Sverige och svensk säkerhet. Vi ser den nya krigsmaterielexportlagen som ett steg i rätt riktning. Den ger långsiktiga förutsättningar för svensk försvarsindustri.

Men krigsmateriel är inte som vilken annan produkt som helst. Den är förbjuden i lag och tillstånd krävs för att få exportera produkter som omfattas av lagen.

Under 2018 röstades en skärpning av krigsmaterielexportlagstiftningen igenom i riksdagen. Skärpningen fick brett stöd, även vi röstade för den.

Det finns två saker som vi tycker är bra med den nya lagen.

För det första läggs ökad vikt vid hur demokratiskt mottagarlandet är. För det andra läggs ökad vikt vid hur mottagarlandet respekterar mänskliga rättigheter.

Dessa två frågor, demokrati och mänskliga rättigheter, kommer att vara en del i helhetsbedömningen om landet ska få köpa krigsmateriel eller inte från Sverige. Ett lands demokratiska status kan med andra ord innebära hinder för export. Samma sak om det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. I Januariavtalet står att den principiella inställningen är att inte godkänna vapenexportaffärer till ickedemokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten så länge konflikten pågår. 

Det finns en sak som vi gärna hade sett mer av i den nya lagen. Det är öppenhet och transparens vid krigsmaterielexport. Vi hade också gärna velat att regeringens ansvar hade framkommit tydligare och att detta är en politisk prövning är grundläggande. I Januariavtalet står också att regeringen ska pröva ärenden utifrån gällande lagstiftning. Det tydliggör regeringens ansvar vilket vi tycker är bra. 

Och det kommer vi att fortsätta kämpa för.

Läs gärna mer om hur vi vill att Sverige ska få ett bättre försvar.

Ansvarig talesperson

Kerstin Lundgren
Utrikespolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.