Krigsmaterielexport

Krigsmateriel är inte vilken produkt som helst. Export av krigsmateriel är förbjuden i lag och tillstånd krävs för att exportera produkter som omfattas av lagen. Sverige har internationellt sett en sträng lagstiftning för att få exportera krigsmateriel, precis så som det ska vara.

Centerpartiet vill:

  • Att det ställs höga krav på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter för att export av krigsmateriel ska få genomföras
  • Att krav på öppenhet och transparens i krigsmaterielexport behövs
  • Att svensk försvarsindustri också i framtiden ska vara viktig för vårt försvar

sol-has-bg

Höga krav på demokrati och mänskliga rättigheter för att få exportera krigsmateriel

Det ställs höga krav på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i de länder som vill köpa svensk krigsmateriel. Det är bra, men vi hade gärna sett ökade krav på öppenhet och transparens i Sverige då beslut om krigsmaterielexport fattas.

Under 2018 skärptes krigsmaterielexportlagstiftningen, och vi röstade för skärpningen i riksdagen. Sedan dess ställs höga krav på demokrati och mänskliga rättigheter i köparländerna.

Viktigt med demokrati och mänskliga rättigheter

Demokrati och mänskliga rättigheter är viktiga delar i den helhetsbedömning som görs om ett land ska få köpa krigsmateriel eller inte från Sverige. Ett lands demokratiska status kan med andra ord innebära hinder för export. Samma sak om det förekommer allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter.

Mer öppenhet och transparens behövs

Vi vill gärna öka öppenheten och transparensen vid krigsmaterielexport, och att regeringens ansvar blir tydligare. Att tillståndsgivningen är en politisk prövning är grundläggande och då är det också viktigt med tydligt utpekat ansvar. Och det kommer vi att fortsätta kämpa för.

Svensk försvarsindustri är viktig för svenska försvaret och Sveriges säkerhet

Det är positivt att det finns en krigsmaterielexportlagstiftning som ger långsiktiga förutsättningar för svensk försvarsindustri. Svensk specialistkompetens och försvarsindustri är viktiga för vårt försvars utveckling och vår säkerhet. Export av krigsmateriel är därmed också viktig för Sverige och svensk säkerhet.

Vi ser den nya krigsmaterielexportlagen som ett steg i rätt riktning. Den ger långsiktiga förutsättningar för svensk försvarsindustri. Ytterst går Sveriges säkerhet alltid först. Vi har röstat för att Sverige ska stödja Ukraina med defensiva vapen, något som är möjligt inom ramen för den svenska krigsmateriellagstiftningen.

Ansvarig talesperson

Kerstin Lundgren
Utrikespolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län. Tredje vice talman.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.