Centerpartiet lokalt

Utrikespolitik

Alla människor på jorden har lika rätt och värde. Hela världen har ett ansvar att se till att inga brott mot de mänskliga rättigheterna begås. Här har Sverige en viktig roll att spela.

UtrikespolitikVi måste stå upp för alla människors lika rätt och värde. Att förhindra övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter är hela världens ansvar.

Här måste Sverige spela en tydlig roll. Vi har som land en lång tradition av att vara en tydlig röst ute i världen. Därför kan vi också vara en mycket viktig aktör i förhållande till vår storlek.

Vi vill se en utrikespolitik som grundar sig på att människor knyts samman. Vi vill att biståndspolitiken, handelspolitiken och klimatpolitiken samarbetar så att vi får en hållbar utveckling i hela världen. På så sätt kan vi bekämpa den fattigdom som finns i världen mer effektivt.

Ansvarig talesperson

Kerstin Lundgren
Riksdagsledamot Stockholms län, utrikespolitisk talesperson