Utrikespolitik

Idag hotas de liberala värdena på många håll i världen. Allt fler länder sluter sig inåt istället för att vilja samarbeta med andra. Vi måste stå starka i våra värderingar och motarbeta allt och alla som hotar den liberala demokratin även i utrikespolitiken

Centerpartiet vill :

  • Stå upp för våra liberala värden i utrikespolitiken
  • Att rätten till länders självbestämmande ska vara central i den liberala världsordning vi lever i.
  • Använda EU och FN för att sätta tyngd bakom vår utrikespolitik

sol-has-bg sol-light-text

Mycket i världen har blivit bättre. Mycket återstår att göra. Men vi måste se upp för hoten.

Vi tycker att svensk utrikespolitik tydligt ska stå upp för de liberala värden som byggt vårt välstånd: alla människors lika värde och rättigheter, oberoende rättsväsende, fri företagsamhet, frihandel samt internationell samverkan byggd på internationell rätt.

Vår utrikespolitik ska säkra inte bara befolkningens liv och hälsa, utan också grunderna för vårt samhälle. Idag hotas de liberala värdena på många håll i världen. Även på närmare håll ser vi exempel på hur de styrande försöker att lägga sig i domstolsväsendet och hur nationalistiska krafter piskas upp. Allt fler länder sluter sig inåt istället för att vilja samarbeta med andra. Vi måste vara vaksamma och motarbeta allt och alla som hotar den liberala demokratin. Kort sagt, vi måste stå starka i våra värderingar även i utrikespolitiken.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg: världen har faktiskt för många blivit en bättre plats att bo på. Den extrema fattigdomen minskar, hungern minskar och barnarbetet minskar. Detta gör också att allt fler människor har tillgång till mat och arbete. Fler barn kan gå i skolan. Fler kvinnor överlever graviditet och förlossning. Livslängden ökar och barnadödligheten minskar, när fler människor bland annat har tillgång till malarianät. Allt fler barn och ungdomar går också längre i skolan. Handeln ökar i världen, och det lyfter länder ur fattigdom, och allt fler länder blir mer och mer beroende av varandra. Sverige som land har blivit rikt på frihandel och på att bejaka öppenhet mot omvärlden. Läs gärna mer om hur vi vill förbättra frihandeln i världen.

Vi vill fortsätta att stärka det svenska internationella engagemanget. Vi vill förbättra det svenska biståndet. Vi vill bidra mer till att trygga fred och säkerhet i världen, eftersom det gör skillnad för människor i deras vardag. Sveriges engagemang stärker kvinnor, stöttar civilsamhället och hjälper till att lägga grunden för människor att starta egna verksamheter. Genom svenskt engagemang ökar möjligheten att starta och utveckla företag och skapa nya jobb – en förutsättning för att fler människor kan lyftas ur fattigdom. Läs gärna mer om hur vi arbetar för ett bättre bistånd.

Klimatförändringarna är en av vår tids stora utmaningar. Konsekvenserna av ett förändrat klimat är ett av våra största hot i modern tid. Klimatförändringarna påverkar män, kvinnor, fattiga och rika olika. Det påverkar också olika delar av världen olika mycket. Det finns ett stort behov av miljö- och klimatanpassning i de fattigare länderna, och för investeringar i förnybar energi för att bidra till en hållbar omställning. Vi vill ge mer pengar till FN:s gröna klimatfond. Då får utvecklingsländer stöd att genomföra insatser för klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser. Läs gärna mer om hur vi skapar ett bättre klimat.

Ansvarig talesperson

Kerstin Lundgren
Utrikespolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.