Utrikespolitik

Vi vill att svensk utrikespolitik tydligt ska stå upp för de liberala värden som byggt välstånd, fred och internationell stabilitet. Vi arbetar för alla människors lika värde och rättigheter, oberoende rättsväsende, fri företagsamhet, frihandel samt internationell samverkan byggd på internationell rätt.

Centerpartiet vill :

  • Att svensk utrikespolitik ska försvara och främja den liberala demokratin
  • Att länders rätt till självbestämmande ska vara central i den liberala rättsordning byggd på internationell rätt som vi lever i
  • Använda Norden, EU och FN för att sätta tyngd bakom vår utrikespolitik

sol-has-bg sol-light-text

Stå upp för den liberala demokratin i hela världen.

Mycket i världen har blivit bättre över tid. Mycket återstår att göra. Vi måste se upp för hoten som blir allt fler i en orolig värld. I vår del av världen hopar sig orosmolnen och säkerhetsläget har länge varit allvarligt. Rysslands krig i Ukraina har ytterligare försämrat säkerheten också för oss och våra grannar.

Den liberala demokratin är kärnan i vår politik. Även i vår utrikespolitik, som försvarar och främjar demokrati och mänskliga rättigheter, stöttar rättstatsuppbyggnad, motverkar korruption, stärker kvinnors rättigheter och möjligheter och stärker vårt samarbete med andra demokratier.

Den går hand i hand med vår politik för biståndet som står upp för enprocentsmålet och fokuserar på mänskliga rättigheter, med en handelspolitik som främjar frihandel och med en säkerhets- och försvarspolitik som innebär att Sverige tar ett större ansvar för vår och våra samarbetspartners gemensamma säkerhet.

Tyvärr finns det partier i riksdagen och världsledare som ser den liberala demokratin som någonting dåligt, som man vill bekämpa.

Hoten måste tas på allvar

Det finns stora utmaningar. Förtrycket växer i världen, de auktoritära ledarna blir fler och antalet fullvärdiga demokratier minskar, oroligheterna ökar. Här behöver vi stå upp för alla länders rätt till självbestämmande utan hot om militärt våld. Globalt men också i vårt närområde är säkerhetsläget allvarligt och Rysslands krig i Ukraina och hot mot andra länder, inklusive Sverige, har försämrat vår säkerhet. Det är inte Putin som ska bestämma vår eller andras utrikes- och säkerhetspolitik, det ska vi och alla andra länder själva få göra.

Fortsätt arbeta för förbättringar

Ändå är det viktigt att komma ihåg: världen har faktiskt för många blivit en bättre plats att bo på. Den extrema fattigdomen minskar, hungern minskar och barnarbetet minskar.

Det gör också att allt fler människor har tillgång till mat och arbete. Fler barn kan gå i skolan. Fler kvinnor överlever graviditet och förlossning. Livslängden ökar och barnadödligheten minskar, när fler människor bland annat har tillgång till malarianät. Allt fler barn och ungdomar går också längre i skolan. Handeln ökar i världen, vilket lyfter länder ur fattigdom, och allt fler länder blir mer och mer beroende av varandra. Sverige som land har blivit rikt på frihandel och på att bejaka öppenhet mot omvärlden.

Mer samarbete behövs

Sverige är ett litet land och för att vår röst ska bli så stark som möjligt i det internationella samarbetet behöver vi samarbeta mer inom Norden och använda oss av både EU och FN för att sätta tyngd bakom vår utrikespolitik. Då kan vi få bäst genomslag på kort och lång sikt.

Ansvarig talesperson

Kerstin Lundgren
Utrikespolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län. Tredje vice talman.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.