Förlossningsvård

Vi vill se en förlossningsvård med bättre kapacitet, mer valfrihet för den födande kvinnan och fler valmöjligheter för personalen.

Centerpartiet vill:

  • Se mer trygghet och valfrihet i förlossningsvården
  • Säkerställa en bra arbetsmiljö för barnmorskor i hela landet
  • Ge alla gravida kvinnor möjligheten att följas av samma barnmorska

sol-has-bg sol-light-text

En trygg förlossningsvård i hela Sverige

Det behövs mer trygghet i förlossningsvården. Vi vill ge alla gravida kvinnor möjligheten att följas av samma barnmorska under hela graviditeten, under förlossningen samt i eftervården. Modellen kallas Min barnmorska och har visat mycket positiva resultat med färre förlossningsrelaterade skador, färre kejsarsnitt och mer nöjda födande.

På landsbygden har många långt till närmsta BB. Vi vill bygga ut ambulanssjukvården så responstiden blir kortare. Det ökar tryggheten inte minst för gravida kvinnor.

Valfriheten bör stärkas för gravida kvinnor i hela landet. Det handlar bland annat barnmorskeledda enheter i anslutning till akutsjukhusen och regionfinansierade hemförlossningar för de som så önskar och där det inte finns medicinska hinder.

Bättre arbetsmiljö för barnmorskor

Det är helt avgörande att barnmorskor vill jobba i förlossningsvården. Då behövs bättre arbetsvillkor. Vi vill att fler sjuksköterskor ska få betalt vidareutbildning till barnmorska. Vi vill också se fler karriärtjänster för barnmorskor och andre sjuksköterskor.

Snabbare tillgång till vård för förlossningsskador

Idag får 80 procent av alla kvinnor en muskelbristning i bäckenbotten i samband med förlossning. Trots det är det många kvinnor som aldrig får hjälp. Det beror både på okunskap i sjukvården men också på att det inte upptäcks. Vi vill att kvinnor i hela landet snabbare får tillgång till vård och behandling av förlossningsskador.

Fysioterapikompetens i eftervården

Det finns behov av att stärka upp eftervården för att i ett tidigt skede ge kvinnor i behov det stöd och den vård de har rätt till. Det kan göras genom att låta efterkontrollen med barnmorska kompletteras med ett besök hos fysioterapeut med inriktning på kvinnors hälsa. Det ökar inte bara möjligheten till ett fungerande liv utan smärta för kvinnor, dessutom är det också samhällsekonomiskt effektivt då återkommande sjukhusbesök och sjukskrivingar kan förhindras.

Ansvarig talesperson

Anders W Jonsson
Sjukvårdspolitisk talesperson. Riksdagsledamot för Gävleborgs län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.