Jobb och företag

Det är småföretagarna som är våra jobbskapare. De står för 4 av 5 nya jobb och utan dem stannar Sverige. Vi vill förbättra villkoren för de som skapar jobben.

sol-has-bg sol-light-text

Företag och arbetsmarknad

Det är småföretagarna som är våra jobbskapare. De står för 4 av 5 nya jobb och utan dem stannar Sverige. Vi vill förbättra villkoren för de som skapar jobben. Det gör vi genom:

  • Att minska kostnaden för sjukfrånvaro för företagen och fortsatt minskade kostnader för krångel och byråkrati. Då kan företagen anställa fler.
  • Att sänka arbetsgivaravgifterna än mer så att det minskar företagens lönekostnader och gör det mindre riskfyllt för företagen att anställa.
  • Att öka den ekonomiska tryggheten för företagare vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet.

Förutom att underlätta för företagen att anställa så måste vi göra det lättare för människor som söker arbete att komma in på arbetsmarknaden. Speciellt för unga och nyanlända svenskar. Centerpartiet vill därför:

  • Att Arbetsförmedlingen görs om så att fler kan förmedla jobben. Exempelvis ideella eller privata förmedlare som skulle kunna specialisera sig på olika branscher eller yrken. Vi måste bli bättre på att matcha, att finna rätt person till rätt arbete. Dagens Arbetsförmedling klarar inte detta.
  • Att arbetsrätten blir schysstare. Vi vill göra om turordningsreglerna i LAS (Lagen om anställningsskydd). Idag är det anställningstiden och inte kompetensen som är avgörande om ett företag måste säga upp människor. Det tycker vi är fel och vill ändra på. Kompetens ska gå före anställningstid. Det kan vara förödande för ett företag om personer med stor kunskap måste sluta på grund av att de var sist in att anställas. Vi tycker också att du ska kunna byta jobb utan att oroa dig för att vara den som är sist anställd om företaget skulle börja gå dåligt.
  • Gör om sysselsättningsfasen (Fas 3). Sysselsättningsfasen infaller för dem som är arbetslösa efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin. Vi vill ta bort arbetsmarknadsåtgärder som inte fungerar. Pengarna ska gå till reformer som leder till riktiga jobb.
  • Stärka insatserna för att personer med funktionshinder enklare ska få jobb.
  • Fortsätta utveckla lärlingssystemet. Lärlingsplatserna måste likna en anställning, med en riktig lärlingslön. Lärlingsplatsen förväntas sedan övergå i anställning. Staten ska vara med och bidra till lärlingens lön. Företagen måste ansvara för att utforma den arbetsplatsförlagda yrkesutbildningen och garantera dess kvalitet. Unga blir på så vis efterfrågade på arbetsmarknaden och arbetsmarknaden i sin tur den arbetskraft och kompetens de i sin tur efterfrågar.
  • Skapa fler YA-jobb och göra så att fler kan ta del av dem, inte bara unga. YA-jobb är en kombination av handledning och utbildning och meningen är att underlätta för den arbetssökande att lära på jobbet och komma in på arbetsmarknaden. Centerpartiet vill nu att fler, i första hand långtidsarbetslösa, men också nyanlända och mindre företag utan kollektivavtal ska kunna ta del av YA-jobben.
  • Ge studenter mer arbetslivserfarenhet under studietiden genom systemet med studentmedarbetare. Studenter får då varva studier med arbete till en lite lägre lön. Vi vill också ge mer pengar till lärosäten som samarbetar med näringsliv och offentlig sektor. Det är bra för att studenternas utbildningar ska bli mer sammankopplade med arbetslivet.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.