Centerpartiet lokalt

Miljö och klimat

 • Sverige ska ha ett smart, effektivt och helt förnybart energisystem år 2040
 • En vardag utan farliga kemikalier och hormonstörande ämnen ska vara en självklarhet

Sverige ska bli klimatneutralt

Arbetet för en bättre miljö måste bedrivas både i Sverige, EU och internationellt. Då får vi resultat för miljön. Det handlar om allt från miljövänliga bilar till jobb som leder till en bättre miljö, så kallade gröna jobb.

Ett stort och betydande mål för Centerpartiet är att Sverige ska bli helt klimatneutralt till år 2045. Det betyder att vi inte ska släppa ut mer koldioxid än vad vi kan binda in. Ett sätt att binda in, minska koldioxiden, är att öka antalet träd och växter. Ett annat är att finansiera projekt i något annat land som minskar utsläppen där. För att lyckas minska koldioxidutsläppenen behöver vi ställa tuffa krav på vad som får släppas ut i vår miljö.

Vi kan idag uppvisa goda resultat men vi kan göra mer.

Vi vill se att Sverige fortsätter arbeta för att förbättra klimatet, för mer förnybar energi i våra bilar och i vår elproduktion, för en bättre havsmiljö, för ren luft och vatten, och för mindre gifter i vardagen.

Centerpartiet vill:

 • Att länderna i EU ska ha ambitiöst uppsatta mål för att minska utsläppen av växthusgaser, använda energin mer effektivt och öka andelen förnybar energi.
 • Att det ska bli ännu dyrare för företagen i Europa att släppa ut växthusgaser. De så kallade utsläppsrätterna ska därför kosta mer och pengarna vill vi ska gå till att förbättra miljön.
 • Snabba på arbetet med att få bort farliga kemikalier och hormonstörande ämnen ur vår vardag. Speciellt i miljöer där barn vitsas.
 • Fortsätta bygga ut den förnybara elproduktionen så att mer el kommer från förnyelsebara källor, exempelvis vindkraft och solenergi.
 • Bygga fler laddstationer i hela landet så att fler kan äga en elbil.
 • Att det ska införas en grön bilbonus som gör att bilen blir billigare att köpa om den är miljövänlig. Är bilen istället dålig för miljön, alltså släpper ut mycket avgaser, ska bilen kosta mer.
 • Satsa på att utveckla bättre kollektivtrafik så att vi får en hållbar tillväxt i hela landet.
 • Att kläder, skor och annan textil som man inte vill ha kvar ska samlas in eller säljas istället för att slängas i soporna.
 • Att man ska veta var maten i skolor och äldreomsorg kommer ifrån.
 • Införa ett system där det kostar att smutsa ner Östersjön.