Centerpartiet lokalt

2010-talet

År 2010 var det riksdagsval och Centerpartiet fick fortsätta regera tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Maud Olofsson blev näringsminister, Anna-Karin Hatt IT- och regionminister, Eskil Erlandsson landsbygdsminister och Andreas Carlgren miljöminister.

Under 2010 påbörjade Centerpartiet förnyelsearbetet ”Var med och förnya Sverige”. Fem grupper satte igång en dialog runt om i landet för att lyssna in problem och utmaningar. Grupperna jobbade med välfärd, jämställdhet, regional utveckling, miljö och integration. Resultatet av deras arbete presenterades i rapporter som det togs beslut om på partistämman i Åre 2011.

På partistämman i Åre i september 2011 valdes Annie Lööf till ny partiordförande. I samband med att partiet fick en ny ordförande blev det en regeringsombildning. Annie Lööf blev näringsminister, Anna-Karin Hatt IT-och energiminister, Lena Ek miljöminister och Eskil Erlandsson landsbygdsminister.

I samband med att tidigare europaparlamentariker Lena Ek blev miljöminister tog Kent Johansson över rollen som europaparlamentariker.

Inför framtiden ska Centerpartiets förnyelsearbete locka fler medlemmar. Partiet ska öppnas upp utåt och vara lyhört för människors åsikter samt söka dialog med människor i samhället. Teknikens möjligheter skapar goda förutsättningar för att förnya demokratin. De möjligheterna kommer Centerpartiet ta vara på.

I valet till Europaparlamentet 2014 fick Fredrick Federley förtroendet att representera Centerpartiet de kommande fem åren.

Efter riksdagsvalet 2014 gick Centerpartiet in in opposition. I och med decemberöverenskommelsen som slöts mellan Alliansen och den rödgröna regeringen säkerställs att Sverige också i fortsättningen kan regeras på ett stabilt sätt.

För Centerpartiets del är målsättningen inför valet 2018 tydlig och arbetet har redan påbörjats för att återta regeringsmakten och fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla Sverige.