Annie Lööfs invigningstal på Centerstämman 2019

26 september 2019, Karlstad CCC. Det talade ordet gäller.

En stark, grön, liberal grund gör att man kan stå stadigt även när det stormar. En förnuftets och anständighetens röst, den lyssnar människor till i tider av oro och turbulens. Det har vi visat under de två år som gått sedan vi möttes för stämma senast.

Vi har, från norr till söder, öst till väst, visat att Centerpartiet är ett parti att lita på, att hoppas på, att rösta på såväl lokalt, regionalt som nationellt. På alla nivåer har vi klivit fram och visat ledarskap, handlingskraft och mod. Mina vänner, det har gett resultat. Vi har fått ökat stöd i samtliga val, gjort vårt bästa riksdagsval på 30 år och vårt bästa EU-val någonsin.

I en komplex politisk situation nationellt har vi lämnat ytterkanternas populister bakom oss och drivit igenom en liberal reformagenda som tar hela Sverige framåt.

*

Vi är där vi är för att vi gjorde det tillsammans.

Centervänner, för detta vill jag tacka er alla. Tack för ert stöd, tack för ert ledarskap, tack för er handlingskraft och tack för att vi tillsammans förändrar landet.

Nu låter vi Karlstad bli platsen där vi formar en politik för ett starkare centerparti och ett starkare Sverige.

***

Det är lunchtid i Sverige, torsdagen den 26 september.

För över fem miljoner människor en arbetsdag som alla andra. Mobilalarm som startar dagen, väskor att packa, lunchlådor att ta med. Kollegor, möten, mail och beting.

Lärare, sjuksköterskor, hantverkare, bönder, programmerare, poliser och miljoner andra är mitt uppe i en ny arbetsdag. Vardagen må se olika ut på landets över en miljon företag, men företagsamhetens Sverige ångar på.

Men snart har också en torsdag passerat i utanförskap och hopplöshet. Över 390 000 personer fick inte ställa klockan för att gå till jobbet i morse. Har inga kollegor att prata helgplaner och deadlines med.

Så många går arbetslösa i Sverige att om de stått vid vägen mellan Stockholm och Karlstad så hade den som passerat mött en arbetslös varje meter. Närmare 115 000 ungdomar saknar ett jobb. Det är fler än ett helt Borås. För 600 000 människor är den här torsdagen ännu en dag som sjukskriven. En tredjedel av dessa på grund av psykisk ohälsa.

Det är så vardagen ser ut. För vi lever i ett kontrasternas land.

Men vardagen går att förändra. Kontrasterna kan suddas ut. Vi kan ge fler ett jobb, hopp om morgondagen och en egen lön. Vi kan få framgångarna och företagsamheten att bestå och utvecklas och samtidigt se det glömda Sverige och ge utanförskapets människor en röst.

*

Vi vägrar acceptera ett land där människor inte kan nå sin fulla potential, eller ett land som slits isär och där samhällskontraktet urholkas.

Det är därför vi har samlats här i Karlstad idag. För att sluta klyftorna, sudda ut kontrasterna och ta hela Sverige in i en ny, tryggare morgondag.

***

Centervänner, vi är kraften som nu liberaliserar Sverige. De senaste månaderna har vår politik fått genomslag, på område efter område. Förslagen jag lyfte från Almedalsscenen i somras, om att minska skatteklyftan mellan stad och land och fortsätta investera i grön teknik, blir verklighet nu, bara månader senare.

Ändå har arbetet för en ny trygghet bara börjat.

I Almedalen beskrev jag också hur otryggheten åt sig in i vårt samhälle. Hur människor upplevde hur det dödliga våldet kom allt närmre. För bara några veckor sedan fick vi tyvärr ännu ett exempel på detta.

Den här augustimorgonen var det gott om människor längs med Ribersborgs promenadstråk. Hundägare, joggare, människor på väg till jobbet och de som bara letat sig ut en stund för att fånga sommarens sista sol vid havet.

En vanlig måndagsmorgon i landets tredje största stad. Fram till dess att ett stort antal skott ekade över området.

31-åriga Karolin Hakim, nybliven mamma och i färd med att börja jobba som läkare, sköts ihjäl på öppen gata. Med sitt nyfödda barn i famnen. Som om detta inte vore nog skjuts, bara några dagar senare, ytterligare en ung kvinna till döds i Råcksta utanför Stockholm.

I Linköping detonerar en kraftig bomb mitt på förmiddagen. Förstör 250 lägenheter, blåser ut rutorna till vilorummet på en förskola bara meter bort. Som av ett mirakel är barnen ute och leker och inte på plats i det rum och på de madrasser som nu täcks av vasst glas. Men bara tanken på vad som hade kunnat hända gör varje förälder vettskrämd.

Vedervärdiga händelser som gör mig så oerhört förbannadVisar på en total avsaknad av respekt för människolivet, men också på en sällan skådad feghet. Att ge sig på oskyldiga människor, det är ett bevis på mänsklig ynkedom.

Vi måste trycka tillbaka det dödliga våldet och den grova brottsligheten. För att klara det är det hög tid att lägga den partipolitiska egoismen åt sidan och visa riktigt politiskt ledarskap. Ta ansvar, hitta starka och handlingskraftiga samarbeten som skickar en glasklar och kraftig markering till landets kriminella gäng. Vi kommer inte vika oss, vi kommer inte backa, vi kommer jaga er och knäcka er.

Vi hade chansen förra veckan, men tyvärr nådde vi inte ända fram. Jag beklagar det. Alla partier som på allvar vill se ett slut på skjutningar och dödligt våld behöver också ha orken och modet att stanna kvar vid förhandlingsbordet och fatta de politiska beslut som behöver fattas. Det har svenska folket rätt att kräva av oss.

Fortfarande finns möjligheten för bred uppslutning kring genomförandet av de förslag som låg på bordet förra helgen. Centerpartiet kommer fortsätta vara en konstruktiv kraft i detta och är öppna för fortsatt samarbete för att bygga en ny trygghet för alla. Jag hoppas att fler partier också vill vara med och det ansvaret.

Centerpartiet vill se kraftigt skärpta straff för den som hotar vittnen, så att de kommer bort från gatorna omedelbart. Vi vill se hårdare straff mot den som är en del av den organiserade brottsligheten. Se fler poliser på våra gator, slopa straffreduktionen för unga vuxna vid upprepad allvarlig brottslighet och samtidigt göra mer för att förebygga att unga rekryteras till kriminalitet.

Vi vill se konkret handling som stoppar den grova brottsligheten och ger hela Sverige tryggheten åter. Det är en fråga som vi inte klarar av att lösa på något annat sätt än tillsammans.


Därför är det viktigt att regeringen nu har lyssnat på Centerpartiets förslag om en trygghetsberedning. Beslut om att tillsätta en sådan finns med i de 34 punkter som regeringen kommer att lägga fram till riksdagen. Det handlar om en parlamentarisk beredning, där riksdagens samtliga partier ingår. Som, likt Försvarsberedningen, kan hitta breda lösningar som ger polisen och rättsväsendet skarpa verktyg att lösa sitt uppdrag på bästa sätt. Både här och nu, idag och på lång sikt.

Det är så vi bygger vårt rättssamhälle starkare, genom att ta problemen och lösningarna på problemen på lika stort allvar. Genom ansvarsfulla, breda uppgörelser kan vi både skapa en ökad stabilitet och skicka en än mer kraftfull signal till de kriminella.

*

Agerar vi kraftfullt tillsammans kan vi stoppa våldet. Då kan vi se till att fler kriminella grips, lagförs och sätts där de hör hemma, bakom lås och bom. Då kan vi få bort gängen från våra gator och göra det svårare för dem att rekrytera nya medlemmar.

Då kan vi stärka rättssamhället och krossa den organiserade brottsligheten. Då tar vi ännu ett steg framåt för att bygga ett säkrare Sverige och en ny trygghet för alla.

***


Brottsbekämpning och ett starkare rättsväsende är en viktig och avgörande del i att öka tryggheten i Sverige. Men en ny trygghet är något som byggs brett, vilar på flera olika ben.

Vi måste fortsätta bygga ett samhälle som både ställer krav på människor och erbjuder dem bästa tänkbara möjligheter. Fortsätta slåss för att fler lättare ska kunna få ett jobb att gå till, en lön, en plats, ett sammanhang. Fortsätta stärka våra företag, små som stora, och ge fler människor en möjlighet att stå på egna ben.

I den budget som presenterades för någon vecka sedan finns Centerpartiets ingångsavdrag med, som gör det enklare för nyanlända, unga och långtidsarbetslösa att få ett jobb. Vi sänker arbetsgivaravgifterna med två tredjedelar. En reform som, fullt utbyggd, landar på sex miljarder kronor och som hjälper dem som har absolut svårast att hitta ett jobb.

Som ett komplement till sänkta trösklar måste vi också bli bättre på att erbjuda andra vägar till jobb. Satsa ännu mer på yrkesutbildningar och lärlingsjobb. Här spelar inte minst Yrkeshögskolan en viktig roll. Ett framgångsrecept, där nio av tio som tar examen får jobb.

Vi föreslår till partistämman en storsatsning på ett Yrkeshögskolelyft, med ökad långsiktighet, mer pengar och fasta anslag. Då hjälper vi Yrkeshögskolan att hjälpa andra. Erbjuda yrkesanpassade vidareutbildningar och öppna nya vägar till jobb när arbetsmarknaden eller livsvillkoren förändras.

Genom att öppna för arbetsgivare att också vara med och betala för utbildningar som de själva ser behov av, kan vi stärka kopplingen mellan utbildning och jobb ytterligare.

*

Då går fler från utanförskap till egen försörjning, från misstro till tilltro, då går vi från ett kluvet land till ett Sverige som håller ihop. Så slår vi vakt om samhällskontraktet.

Så möter vi kontrasterna. Så skapar vi en ny trygghet. Så tar vi Sverige framåt.

***

”Det kom doft ifrån klövern på blommande vallar och från kådiga kottar på granar och tallar, som beskuggade kullarnes krön.

Det var dans borti vägen på lördagsnatten, över nejden gick låten av spelet och skratten.”

Det är inte utan att man skulle vilja vara med där på Karlstadssonen Frödings landsvägsfest. För det är så vi känner den och vill ha den, landsbygden. Levande, sprudlande, naturskön och vital.

Det är det vi har arbetat för i över ett sekel nu - en levande landsbygd. Och jag lovar er, det kommer vi aldrig att sluta slåss för.

För många av oss här inne är landsbygden en central del av våra liv. Det är där vi är födda, uppvuxna, inflyttade eller hemflyttade. Där vi driver vårt företag, följer våra barn till skolan, njuter av skogens mäktiga tystnad eller skyndar hem till taco och fredagsmys.

Vi vet allt fantastiskt som landsbygden har att erbjuda, men vi vet också att förutsättningarna, för att lättare kunna hålla jämna steg med våra större städer, ser olika ut på olika platser.

Vi vet hur byar och kommuner hamnat på efterkälken. Hur det finns en orättvis skatteklyfta som splittrar stad och land. Där de som lever på gles- och landsbygden i genomsnitt betalar tusenlappar mer i kommunalskatt varje år. Samtidigt som de allt för ofta får sämre service. Så kan det inte fortsätta.

Därför har vi, under de senaste veckornas budgetförhandlingar, slagits hårt för kraftfulla satsningar på landsbygden och på bättre villkor för hela landet att nå sin fulla potential.

Vi har fått igenom satsningar på upprustning av vägar. För den miljon människor som påbörjar och avslutar sin vardag på en enskild väg. För hämtande och lämnande småbarnsföräldrar, för hemtjänstpersonalen på väg ut till det äldre paret, för pensionären som längs hårda och gropiga vägar ska ta sig till tandläkaren eller till barnbarnets dansuppvisning. Det är för alla dem vi nu också, här på stämman går vidare genom att föreslå en lägsta godtagbar vägstandard i hela landet.

Det är för landsbygdens vägburna hjältar som Centerpartiet i budgeten också slagits hårt för att få igenom en sänkning av bensin och dieselskatten, för att neutralisera överindexeringen och hålla nere priset vid pumpen. Men samtidigt också fortsatt satsa på renovering och underhåll av våra lokala och regionala tågbanor. För att ge fler och bättre alternativ till bilen, ge både människor och varor möjligheten att resa grönare.

Vi investerar mer i våra lantbrukare. Ser till att bonden som drabbats av de gångna årens svåra torka lättare kan komma på fötter igen. Stoppar granbarkborrens framfart, som förstör virke för miljarder, stärker äganderätten och ger våra viktiga skogsägare bättre villkor.

Sänker skatten för många landsbygdsbor, och tar steg mot att sluta den orättvisa skatteklyftan mellan stad och land.

Under de kommande tre åren satsas det över 2,2 miljarder mer på landsbygden, varje år, tack vare Centerpartiet. Vi är landsbygdens röst i bygdegården, såväl som i budgetförhandlingarna med regeringen.

Nu måste vi också blicka framåt. Imorgon förenas miljoner människor, världen över, i Friday for futures globala klimatmarsch. Vi är många som delar deras oro och engagemang, men vi måste bli fler som hittar vägar mot konkret förändring. Här kan vårt land och vår landsbygd spela en viktig roll.

Svensk landsbygd är nyckeln till den gröna omställningen. Ska vi ställa om till fossilfria transporter, då är det på landsbygden, och i skogen vi hittar råvaran till mer biobränsle. Redan idag är var femte tankad liter i Sverige förnybar, men trots våra fantastiska förutsättningar producerar vi väldigt liten del själva.

Vi vill att Sverige ska bli bäst på att producera biodrivmedel. Gå före och visa vägen globalt genom tekniskt kunnande och högre inhemsk produktion av gröna bränslen. Då måste vi göra det ännu lättare att investera i förnybart, premiera de aktörer som väljer att blanda in mer förnybart i sina bränslen redan idag, ställa hårdare miljökrav på importerade biobränslen och göra Sverige till världens bästa land för gröna investeringar, genom långsiktiga villkor och ett politiskt ledarskap som kan fatta beslut som står sig över tid.

Det gynnar inte bara klimatet, utan har också potential att skapa både jobb, tillväxt och ny framtidstro på landsbygden. Ett Sverige som är självförsörjande på biodrivmedel ger också modet att på allvar fasa ut de fossila bränslena.

En politik för rättvisa förutsättningar och gröna, utmanande mål för morgondagen. Det skapar förutsättningar för att få alla våra landsbygder att utvecklas och blomstra. Ge tillbaka till alla de människor på landsbygden som, genom hårt slit, varit med och byggt vårt välstånd.

*

Då kan vi, människa för människa, landsdel för landsdel fortsätta bygga ett land där fler ges en ny trygghet att forma och leva sina liv på det sätt och den plats som passar just dem bäst.

Så låter vi spelet och skratten fortsätta eka över nejden. Så tar vi hela Sverige framåt.


***

När ska kvinnors situation tas på verkligt allvar? Vid förlossningen, när det är vi som ska föda barn. Är det då? Svaret borde självklart vara ja, men ändå verkar det som att vi fortfarande har en bit kvar, även här. För även om vi är många som har positiva erfarenheter av en förlossning så vittnar andra om en annan verklighet.

Svensk mödravård är på många sätt fantastisk. Spädbarnsdödligheten en av världens lägsta. Förlossningsskador hos barn ovanliga och de allra flesta barn föds fullt friska. Väldigt många kvinnor runt om i Sverige får ett mycket bra bemötande och går igenom både graviditet och förlossning med ljusa minnen.

Men kontrasterna finns även här.

Kvinnor får inte samma tillgång till vård i hela landet. Det finns allt för stora skillnader regionalt kring exempelvis kejsarsnitt, bristningar och eftervård.

Vi måste ge fler kvinnor en närmare och tryggare förlossningsvård. Vi måste lyssna på kvinnorna, visa att deras röst betyder något, att vi tar dem på allvar. Du ska inte behöva leva med en oro över att inte hinna fram till förlossningen i tid, över att det inte finns plats eller att du inte får hjälp om något går fel.

Det handlar om trygghet i en av de mest unika och utsatta situationer vi upplever i livet. Om förväntan, glädje, nyfikenhet och ovisshet. Om att vara mitt i ett mirakel när en ny liten människa tar sina första andetag, där en graviditet övergår till ett föräldraskap. Där vi måste göra allt vi bara kan för att undanröja osäkerhet och otrygghet.

Vi måste göra en bra förlossningsvård ännu bättre. Vi måste ge våra fantastiska barnmorskor ännu bättre förutsättningar att göra sitt jobb så bra det bara går.

Ett steg för att nå dit är att ge alla gravida kvinnor möjligheten att ha en och samma barnmorska, under graviditeten, vid förlossningen och under den viktiga eftervården. På några platser, bland annat Karolinska i Huddinge, finns den här typen av verksamhet redan, med mycket goda resultat, färre ingrepp under förlossning och minskad rädsla inför förlossningen. Får man möjlighet att bygga upp en relation och ett ömsesidigt förtroende under tid, ja då ökar också chanserna för att man känner sig trygg och får en bättre vårdupplevelse.

Att tydligare få knyta en barnmorska till sig gör också att man lättare får del av eftervård när man behöver. Att man kan känna tryggheten i att någon har koll, vet vad man gått igenom. Idag faller eftervården allt för ofta mellan stolarna, eller prioriteras ner av olika anledningar. Exempelvis följer en av tio förlossningskliniker aldrig upp kvinnornas hälsa efter en förlossning.

Vi måste också bli mycket bättre på att skapa naturliga, självklara platser för att värna kvinnors hälsa. Allt för många lider i tysthet av besvär som de aldrig fått hjälp med. Svår PMS, fysiska och psykiska besvär i samband med klimakteriet, gamla förlossningsskador, som man tror är en naturlig del av en förlossning, har gett men för livet. Bara för att ingen ställt frågan, eller för att man inte haft någon att fråga. Ytterligare ett bevis på hur kvinnors vård är ett område där jämställdheten haltar. Men vi kan förändra även här.

Idag nås nästan alla kvinnor mellan 23 – 64 år regelbundet av mödravården, tack vare cellprovtagningar. Vi vill att dessa byggs ut med ett frivilligt hälsosamtal hos barnmorskan. Barnmorskorna har kunskaper som inte alltid finns på vårdcentralen, dit många annars vänder sig. Med möjligheter till samtal kan fler kvinnor enklare hitta stöd och hjälp. Då sänker vi trösklarna till att även prata om sådant som idag är allt för tabubelagt.

Vi måste bli bättre på att förstå hur en graviditet, förlossning och eftervård är tre delar av samma helhet.

Det här handlar om mer än bara graviditet eller förlossning. Det är en fråga om jämställdhet, om att öka kvinnors inflytande över sin egen förlossning, sitt eget liv. En fråga om rättvisa, att se till att du har samma vård och omhändertagande oavsett var i landet du bor.

Det är också en fråga om trygghet. Att jag som kvinna, vi som föräldrar och vårt nyfödda barn kan känna tryggheten i att vi ges de bästa tänkbara förutsättningarna för en bra graviditet och en säker förlossning.

*

Det är dags att kroka arm med våra fantastiska barnmorskor och tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för en närmare, och tryggare förlossningsvård i hela landet.

***

Centervänner, på område efter område gör vi nu Sverige grönare, tryggare och mer liberalt.

13 miljarder i skattesänkningar på jobb och företagande, på landsbygden och landets pensionärer. En historisk höjning av försvarsanslagen för att stärka vårt lands säkerhet. 300 miljoner årligen till kortare köer till barn- och ungdomspsykiatrin. 100 miljoner årligen till tjej- och kvinnojourer. Miljardsatsning på grön teknik, solceller och laddstolpar, mer pengar till renare hav och gröna transporter. Exempel på hur våra värderingar och övertygelser också ger avtryck i praktiken. Och så finns det dem som påstår att vår röst inte gör skillnad.

Men det är här på partistämman som vi tar nya steg mot framtiden. Det är här vi ser till att vår röst för en ny trygghet och ett starkare Sverige kan ljuda högt och klart. Här lägger vi grunden för nya reformer och framgångar, visar hur vi är en kraft att räkna med och lita på.

Vi är högerpopulismens och främlingsfientlighetens starkaste motståndare. Där inskränkthet, misstänksamhet och hat vill ta plats kommer det mötas av vår öppenhet, vår humanism och vår framtidstro. Där rasismen försöker skrämma andra till tystnad, där kommer vi vara förnuftets och anständighetens låga.

När en allt mer aktiv högerpopulism gör avtryck runt om i Sverige, förbjuder prideflaggor och censurerar samtidskonst, när HBTQ-utställningar vandaliseras och när hat och hot härjar som en farsot i den offentliga debatten. Då är vårt budskap glasklart.

*

Vi kommer inte vika ner oss. Vi kommer fortsätta stå upp för ett öppet, liberalt och tolerant samhälle. Inte för att det alltid är lätt, men för att det alltid är rätt.

För oss är kampen och respekten för allas lika värde, medmänsklighet och humanism inte en fråga om opinionsstöd. Den är en självklar grund i ett anständigt Sverige.

För oss är allas rätt att älska den man själv vill och vara den man är något okränkbart. Vi halar inte mångfaldens flagga, vi hyllar den.

***

Centervänner, vi kommer också fortsätta vara den starkaste rösten för mer av samarbete, inte mindre. Vår ambition är ärlig och uppriktig. Centerpartiet kommer driva på för konstruktiva framsteg och kompromisser i avgörande frågor för Sveriges framtid.

För oss är också ingångna avtal något man håller. Nu hör vi röster lite varstans som tycks vara av motsatt åsikt. Klagokören till vänster i svensk politik uppmanar nu till omförhandling av Januariavtalet. De tycker inte om att Sverige blir mer liberalt. Men jag ska avslöja en sak, det gör jag.

Däremot finns det delar i Januariavtalet som Centerpartiet inte skulle prioriterat, men som andra uppskattar. Men ansvarstagande och politiskt ledarskap handlar om att även ta ansvar för det man inte hoppar jämfota över, som familjedagar och friår. För vi vet att den helhet vi har varit med och förhandlat fram är så mycket bättre än alternativet. Vi väljer konstruktivt samarbete, med viktigt och riktigt innehåll som gör Sverige bättre, framför att ge ett nationalistiskt populistparti inflytande över Sveriges budget, över vårt lands utveckling.

*

Om Aftonbladets ledarsida, LO eller SSU inte delar vår syn på just den saken, ja då vore det klädsamt om de sa det, och stod för det.

Vi kommer inte att medverka till att ge ytterkantspartierna inflytande över svensk politik. Det vore ett historiskt misstag. Vi kommer fortsätta söka samarbeten, med övriga sex partier, för Sveriges bästa. Det är så vi tar Sverige framåt.

***

Jag ser fram emot kommande dagar tillsammans. Dagar där vi sporrar varandra att utveckla en ännu starkare politik för hela landet. Fortsätter hålla gränsen mot populism och inskränkthet. Fortsätter vara en röst för samling och samarbete i avgörande frågor.

Vi kommer aldrig slå av på takten i arbetet med att stärka hela landet och minska klyftorna mellan människor och landsdelar.

Tack för att ni har lyssnat!

***

Här med förklarar jag Centerpartiets partistämma 2019 öppnad.