Annie Lööfs sommartal 2021

Sommartal, 30 augusti 2021. Det talade ordet gäller.

Om jag aldrig mer får gå i skolan. Då försvinner hela min identitet som människa. Då är mitt liv slut.

Jag läser orden från 17-åriga Wahida i Kabul. Bara minuter innan jag tar min egen dotters hand, för att promenera genom regnet till hennes första dag i förskoleklass. I mitt huvud blandas min dotters förväntansfulla röst med vittnesmålen från Afghanistans kvinnor och flickor.

Alla dem som flytt från universiteten. Bränt examensbevis och böcker, av rädsla för vad talibanerna kan göra med dem om någon får reda på att de studerat. Försvunnit in i tystnad och rädsla. Vittnat om hur de inte kan lämna hemmet utan att ledsagas av en man och bära heltäckande burka. Eller om det bestialiska våld som nu möter civilbefolkningen. Om mamman som skriker i fasa över att se sin tvååriga dotter trampas ihjäl på gatan. Hur man nu skändar hela människovärdet. Om hur bilder på kvinnor nu målas över med vit färg. Hur de, steg för steg, bild för bild, suddas ut ur Talibanernas Afghanistan.

Det som nu utspelar sig inför våra ögon är en fasansfull påminnelse om vilket enormt hot fundamentalism och islamistisk terror fortfarande är mot världen. Hur det förslavar och bryter ner människor, slår sönder samhällen i grunden. En livsviktig påminnelse om vad som nu står på spel. Om att vi måste fortsätta kämpa för allt det Sverige varit med och byggt upp de senaste tjugo åren. Hitta vägar framåt för att rädda det som går att rädda av stabilitet, humanitär hjälp och mänskliga rättigheter.

För Afghanistans befolkning, för kvinnors och flickors liv. För öppenhet och för mänskliga rättigheter.

För anständigheten och för friheten. För att få vara den man är och känna hopp inför framtiden.

Kampen mot islamism, fundamentalism och en vedervärdig hederskultur. Den måste fortsätta, oavsett om det är i Kandahar, Kabul, Köln eller Karlstad.

För den som kastar en blick ut över världen ser snart att hotet mot friheten inte bara kommer från Talibanernas Afghanistan. Långt därifrån. Öppenheten, toleransen och jämställdheten möter motstånd på alla nivåer.

Vi hör hur populistiska, antiliberala och främlingsfientliga röster ekar över hela världen. Från parlamentens talarstolar till hatkörerna på sociala medier. I när och fjärran. Hur stater som Ryssland och Kina tar långa kliv framåt i intoleransens och kaosets skuggor. Beredda att hjälpa den som vill söndra och härska om det samtidigt kan gynna deras egna intressen.

Samtidigt ser vi också en annan rörelse i världen. En motkraft mot allt detta. En hoppets, ljusets och möjligheternas kraft. Och vi är många som är med och bär den framåt.

Eller som Lars Winnerbäck sammanfattar det på sin senaste skiva. ”Det är mörka moln på himlen, det är hårda ord i luften. Men vi ska aldrig vika oss för sånt.”

När andra sluter upp i klagokören. Spelar på misstänksamhet och rädsla. Då är Centerpartiets svar ett annat. Ett svar som människor längtar efter och behöver.

Vi fortsätter försvara öppenheten och friheten. Vi fortsätter kämpa för ett samhälle som ser styrkan i människors olikheter. Som ger människor kraften och möjligheten att leva sitt bästa liv. Vi fortsätter tro på att utveckling, innovation och samarbete är vägen framåt.

Vi fortsätter slåss för den öppna, liberala demokratin.

Inget annat styrelseskick har på samma sätt skapat välstånd, fred och rättvisa. Stärkt medborgerliga fri- och rättigheter. Lyft människor ur fattigdom. Banat väg för upptäckter och utveckling.

Den liberala demokratin är en framgångssaga även i Sverige. Sedan allmän och lika rösträtt infördes för nästan exakt 100 år sedan har vårt land blomstrat. Tack vare ett fritt företagande, marknadsekonomi, handel och utbyte har vi utvecklats till ett av världens rikaste.

Men trots historiska framgångar ser vi hur den liberala demokratin trycks tillbaka i världen. Inte främst av militärt våld eller revolutioner. Nej, hotet kommer snarare inifrån. Från partier som tar makten genom öppna val och därefter, steg för steg, bit för bit, börjar nedmonteringen. Inskränker press- och yttrandefriheten. Slår sönder domstolarnas oberoende. Begränsar individens frihet.

Det har lyckats i länder som Ungern och Polen. Det har försökts i USA och det kan också hända här i Sverige. Vår liberala demokrati står stark men våra demokratiska och rättsstatliga institutioner är samtidigt allt för sårbara.

Inför vår partistämma om bara några veckor presenterar Centerpartiet idag därför ett antal förslag för att utveckla och skydda vår liberala demokrati.

För det första vill vi stärka skyddet för fri och oberoende media. En av de viktigaste grunderna i den liberala demokratin. Att journalister kan och får skriva om vad de vill. Utan att mötas av hot, hat och våld. Utan att styras och begränsas, eller censureras.

Tyvärr vet vi som läser nyheter på nätet eller följer debatten i sociala medier att verkligheten idag ser annorlunda ut. Enskilda journalister, redaktioner och mediehus lever i en vardag där en allt råare ton tar över. Där kvinnor och minoriteter är extra utsatta.

Hatet och hoten tystar både enskilda röster och den fria, öppna debatten.

Centerpartiet vill därför kraftigt förstärka de delar av polisen som jobbar med demokratifrågor. Ge dem mer muskler för att kunna utreda och straffa den som hotar och trakasserar journalister. Oavsett var och hur detta sker.

Dessutom vill vi införa ett offentligt stöd som nyhetsredaktioner och andra inom media kan använda för att investera i sin säkerhet. I allt från fysisk säkerhet till säkerhetsutbildningar och IT-säkerhet. Det är extra viktigt för små medieföretag, som arbetar med den viktiga, lokala journalistiken, och ofta saknar de stora mediehusens resurser och kunskap.

För det andra behöver vår svenska grundlag ett bättre skydd mot snabba förändringar. Jämfört med många andra liberala demokratier, däribland våra grannländer, är det relativt lätt att ändra i den svenska grundlagen. Det måste förändras. Centerpartiet vill göra det svårare att ändra i grundlagen, bland annat vill vi att det val till riksdagen som ska hållas mellan två riksdagsbeslut om grundlagsändring måste vara ett ordinarie val. Inte ett extraval som det är idag.

För det tredje behöver vi förstärka våra domstolars oberoende. Försäkra oss om att vi även i framtiden är en rättsstat där varje människa får en rättvis och oberoende prövning. Att domstolsbeslut, precis som idag, aldrig tas utifrån partipolitiska agendor. Vi vill därför stärka upp reglerna kring våra domare i de högsta domstolarna. Dessutom vill vi se en svensk författningsdomstol, som kan kontrollera om lagar strider mot grundlagen.

För det fjärde behöver demokratin bli mer tillgänglig för alla och stödet till våra folkvalda öka. Vi behöver säkra tillgängligheten i våra svenska vallokaler och erbjuda mer lättillgänglig information. Idag är också hat, hot och trakasserier mot förtroendevalda, som ofta engagerar sig helt ideellt på sin fritid, allt för vanligt. Särskilt utsatta är kvinnor, vilket i praktiken innebär att kvinnors makt inskränks. Det måste förändras.

Allt detta är avgörande fundament för vår svenska demokrati. Men det är fundament som nu möter ett allt större hot. Hot vi kanske aldrig trodde att vi skulle uppleva i Sverige.

Men historien har lärt oss att demokrati inte är ett fast tillstånd. Att även det som kan verka självklart idag måste skyddas för framtiden.

Centerpartiet kommer aldrig sluta slåss för ett öppet, tolerant och hoppfullt Sverige. För oss är ett starkare skydd för våra demokratiska och rättsliga institutioner också ett steg framåt mot ett starkare, bättre och tryggare Sverige.

Mycket har förändrats i svensk politik de senaste åren. Men Centerpartiets väg framåt ligger fast. Vi kommer fortsätta vara en självständig, grön och liberal kraft. Som vet att morgondagens Sverige också är möjligheternas Sverige.

En kraft som aldrig viker sig för främlingsfientlighet och populism. Men som alltid är öppen för konstruktiva samarbeten med såväl andra borgerliga partier som de nuvarande regeringspartierna. För samarbeten som tar Sverige framåt på allvar. Något som efter den gångna sommaren känns viktigare än på mycket länge.

För när partier, från vänster till höger, lagt tid på show och spel. Utlyst och genomfört regeringskris utan att ha egna trovärdiga alternativ. Då har samhällsutmaningarna fortsatt med oförminskad styrka.

I många fall har de blivit smärtsamt uppenbara. Nu måste vi lägga all kraft på förändring om vi ska klara av att möta klimathotet, garantera tryggheten för alla och ge Sverige en ordentlig nystart efter pandemin.

”När vattnet började strömma in från dörrarna och fönstren, då förstod jag att det var allvarligt. Jag är bara glad att jag lever idag.”

Orden är 22-åriga Bewars. Han fick fly ut genom fönstret och simma bort från sin bil när den sveptes bort av regnet. Han är bara en av de tiotusentals människor som drabbades när det värsta regnet på över 20 år slog till mot Gävle.

Men gävleborna är inte de enda som fått se sina hem, minnen, livsverk och omgivningar förgöras av naturens krafter i sommar.

Den amerikanska staden Greenville förintades på några timmar. Dixie, som Kaliforniens näst största skogsbrand i historien döpts till, lämnade bara utbrända stenfasader och smälta lyktstolpar efter sig.

I Tyskland och Belgien dog närmare 200 människor när de kraftigaste regnen på 100 år förvandlade städer och byar till ett enda stort plockepinn av bråte. Visade oss helt ofattbara bilder från en sorgligt skrämmande verklighet.

Den som varnar för klimatalarmism. Eller tvivlar på vilka effekter en allt varmare planet får på vår vardag. Årets sommar har givit er svaret.

Som ännu en påminnelse kom FN:s klimatpanel, IPCC, med sin senaste rapport häromveckan. Den slår fast att människan är orsaken till global uppvärmning och extremväder. Att klimatomställningen fortfarande går för långsamt.

Allvarlig läsning som måste bli en väckarklocka, både här hemma och globalt. Men rapporten innehåller också positiva delar att ta vara på. Den lyfter fram politikens, företagens och människans betydelse och visar att om vi agerar snabbt, tillsammans, då kan vi fortfarande vända utvecklingen.

Nyckeln till framgång är att jobba medvetet på flera olika plan. Bygga vidare på ett grönt, kraftfullt samarbete i EU. Leda den gröna utvecklingen globalt och sätta ännu hårdare tryck på Kina och andra utsläppsländer att ställa om.

Men också se och inspireras av den gröna revolution som redan är här.

Se och inspireras av hur svenska HYBRIT, samarbetet mellan SSAB, LKAB och Vattenfall genomförde världens första leverans av helt fossilfritt stål häromveckan. Förstå hur det förändrar världen och göra allt som står i vår makt för att Sverige och svenska företag ska fortsätta leda den utvecklingen.

Se och inspireras av hur Castellum bygger Sveriges första helt klimatneutrala kontorshus i Örebro. Helt i trä. Få fler att förstå hur viktiga Sveriges 300 000 privata skogsägare är för en framgångsrik klimatpolitik.

Se och inspireras av enskilda människors engagemang i klimatfrågorna. Det gröna avdrag som Centerpartiet fick på plats vid årsskiftet har redan blivit en succé. Över 22 000 svenskar har utnyttjat avdraget för att installera solceller, batterier eller laddstolpar.

Vi måste kombinera ambitiösa klimatmål med ett starkt stöd för grön teknik och smart, hållbart ledarskap. Se till att utsläppsminskningarna går snabbare. Att alla utsläpp omfattas av ett koldioxidpris, eller ingår i ett system med utsläppsrätter.

Vi måste fortsätta investera i teknik för minusutsläpp, som kan plocka bort utsläpp från atmosfären. I vår förmåga att använda vätgas. I det som kostar mycket pengar initialt, men som tar våra företag och vårt klimatarbete framåt.

Vi måste fortsätta utveckla vår svenska bioekonomi. Inse att våra skogar och lantbruk sitter på förnybara resurser som kan göra både våra resor, våra byggnader och vår energi grönare.

Vi måste fortsätta vara Europas gröna batteri. Producera mer förnybar el och kraftigt bygga ut våra svenska elnät. Både inom landet och för export. Det är en av de enskilt viktigaste frågorna för att kunna kombinera minskade utsläpp med fortsatt tillväxt, företagande och jobbskapande.

Klimathotet är vår tids främsta ödesfråga. Den kräver att var och en är med och tar ansvar.

Men den som är med och tar ansvar har också chansen att förändra. Chansen att visa att vår generation inte är en besvikelsens epok i klimatarbetet. Att vi kan tänka nytt, tänka grönt och komma framåt.

Det är dags att ta den chansen. Det är dags att tillsammans stoppa klimatförändringarna.

Men klimathotet är långt ifrån den enda utmaning Sverige står inför just nu. Ledarskap, ansvar och handlingskraft krävs också för att skapa ett tryggare Sverige.

Vi ser hur det dödliga våldet fortsätter att förgifta vårt samhälle. Bara i juli sköts fyra personer ihjäl och 13 skadades, enligt polisens statistik. I Flemingsberg skottskadades två små barn. I Linköping rasar ett blodigt gängkrig, med tre uppmärksammade mord de senaste månaderna. Fullkomligt hänsynslöst skjuts det på allmän plats, vid restauranger och lekplatser.

Över hela landet vittnar tjej- och kvinnojourer om hur barn och kvinnor fortfarande befinner sig i levande helveten, instängda med en partner eller pappa som slår. Och på landsbygden ser vi hur systematiska stölder eller hot och trakasserier från militanta djurrättsaktivister skapar rädsla och oro hos våra bönder.

Centerpartiet har lagt fram ett antal förslag för att bryta den här trenden. Förslag om att kraftigt öka antalet poliser i Sverige, se till att polistätheten når upp till ett europeiskt snitt. Förslag om att skärpa straffen på en rad områden. Kring allt ifrån gängrelaterade brott till grova kvinnofrids- och sexualbrott. Vi vill slopa straffrabatter och se kraftigt höjda skadestånd till brottsoffer. Vi vill komma framåt och öka tryggheten i hela landet.

Det går att förändra. Det går att bygga ett tryggare Sverige. Men då krävs mindre prestige och mer av samarbete i mitten av svensk politik. De fyra tidigare allianspartierna och regeringen tycker redan idag väldigt lika på flera av dessa områden. Nu är det vår skyldighet mot svenska folket att också vända utvecklingen.

Centerpartiet kommer vara en krävande men konstruktiv kraft här.

Vi kommer att kämpa för att vi tillsammans krossar gängen, för att hederliga människor i våra förorter återfår sin frihet. För att vi tillsammans ger våldsutsatta kvinnor livet och friheten tillbaka. Ger utsatta brottsoffer upprättelse på riktigt. För att vi tillsammans stärker samhällskontraktet i hela landet.

För att vi ger alla människor hoppet och tryggheten tillbaka.

Men trygghet är också friheten att kunna forma sitt eget liv. Leva och bo där man själv vill. Ha ett jobb att gå till, eller känna att någon finns där för dig när du behöver hjälp eller stöd.

När vi nu anar ljuset i tunneln för pandemin. Då måste vi kraftsamla för att ge Sverige en ordentlig nystart. Vi behöver ta hand om de brister som pandemin har visat oss. Men vi behöver också göra allt det som fungerar bra i Sverige, ännu lite bättre.

Vi måste göra en bra svensk sjukvård ännu starkare. Ge alla fantastiska medarbetare bättre villkor och fler kollegor. Göra det enklare att vidareutbilda sig, göra karriär och ta mer ansvar. Vi måste få igång all den viktiga vård som fått stå tillbaka under pandemin igen. Stå upp för att du får samma snabba, kvalitativa vård oavsett om du är man eller kvinna. Oavsett var i Sverige du bor.

Våra företag, inte minst inom besöksnäringen, behöver ny energi för att komma framåt efter pandemin. Det behöver fortfarande bli enklare och billigare att starta, utveckla och leva av sitt företag. Enklare och billigare att anställa. Fler måste få behålla mer av sin lön och vi måste uppmuntra, inte straffbeskatta, människors sparande.

En verklig nystart kräver också att vi tar tillvara på den enorma potential som finns på vår svenska lands- och glesbygd. På företagarandan, innovationskraften och kreativiteten. På skogen och de gröna näringarna.

Det kräver att alla vi som lever med, på och av landsbygden får en större frihet att bestämma över hur vår och våra familjers vardag ska se ut. Över hur man vill bo, hur man vill organisera sitt liv, eller sitt och familjens företag. Det måste bli en självklarhet att man får bruka och utveckla det man själv äger.

Det är därför vi vill förändra strandskyddet. Ta bort direkt vansinniga regler, som gör det omöjligt att bygga på vissa platser i landet. Som Arjeplog till exempel, en kommun med tre gånger så många sjöar som invånare. Den totala svenska strandlinjen går tio varv runt jorden. Ett förändrat strandskydd är inte ett hot mot allemansrätten, eller mot öppna stränder och värdefull natur. Debatten måste sansas. Det handlar om en frihetsreform för landsbygden och för alla oss som fortfarande har våra rötter där, eller vill vara med och bygga dess framtid.

På samma sätt är en stärkt äganderätt för våra skogsägare en frihetsreform för landsbygden. Det är engagerade skogsägare över hela landet som lägger grunden för ett hållbart skogsbruk. Oavsett om det är i Krokom, Vindeln, Munkfors, eller Maramö. Värnar biologisk mångfald, erbjuder en plats för både återhämtning och naturturism. Skapar tillväxt och utveckling. Ger oss förnybara byggmaterial, bränslen och energi. Är helt avgörande för vår gröna omställning.

Vill vi att skogen ska fortsätta vårdas och brukas på det hållbara sätt som görs idag, då måste landets alla skogsägare också kunna känna tryggheten i att skogen inte tas ifrån dem.

Tryggheten, företagen, miljön och landsbygden. Fyra centrala delar i Centerpartiets politik, men också i ett starkt och välmående Sverige.

Ska vi ta Sverige framåt, ge vårt land en ordentlig nystart, då krävs det att vi jobbar målmedvetet för ett tryggare, företagsammare och grönare Sverige.

När fler känner tryggheten av en bra, närvarande välfärd. När man får se sitt livsverk utvecklas eller har ett jobb att gå till. När vi sluter de regionala och sociala klyftorna, ger hela landet samma möjligheter.

Det är först då varje människa kan hitta kraften att komma framåt mot en ljusare framtid.

Just nu har vi en chans att förändra. Men förändring kommer inte av sig självt. Förändring skapar vi tillsammans. Genom mod, gemenskap och en övertygelse om att morgondagen faktiskt för med sig något bättre.

Om vi ska klara av att skydda och utveckla vår liberala demokrati. Om vi ska lyckas stoppa klimathotet. Om fler ska få chansen att byta otrygghet mot tillit, trygghet och framtidstro. Om vi ska klara av att ge Sverige en ordentlig nystart.

Då måste vi också hitta kraften att förändra.

Centerpartiet har valt väg. Vi är redo för förändring. Vi kommer göra vad som krävs för att ta Sverige framåt.

Vi kommer fortsätta vara en självständig, grön och liberal kraft. En kraft för samarbeten i mitten av svensk politik som gör skillnad på riktigt.

Vi kommer fortsätta slåss för öppenhet och tolerans. Fortsätta försvara mångfalden, jämställdheten och den liberala demokratin.

Vi kommer fortsätta kämpa för klimatet. För att ge fler människor ett tryggare och friare liv.

Vi är många runt om i Sverige som brinner för det. Och jag hoppas att än fler kan sluta upp längs med vägen.

Tillsammans kan vi ta Sverige mot en grönare, tryggare och ljusare framtid.

Tack för att ni har lyssnat, njut av sommarens sista skälvande dagar. Ta hand om er och ta hand om varandra.