Annie Lööfs tal på kommundagarna 2022

Tal på kommundagarna, Linköping, 4 februari 2022. Det talade ordet gäller.

”Igår sköt de ett par gånger. Men idag har de inte skjutit, än.”

Ljudmila stryker handen över sin 5-åriga dotters hår. Beskriver den omänskliga vardagen vid fronten i det ryskockuperade Donetsk. Där dottern får söka skydd i trapphuset när skotten kommer för nära. Där kriget raserat allt.

Någon kilometer bort från familjens slitna hyreshus slingrar sig skyttegravarna. Här lever ukrainska män och kvinnor i sovsalar under jord. Har gjort så i år nu. Långt från barn och familj. Med fienden bara några hundra meter bort över de snötäckta fälten.

Samtidigt skickar Vladimir Putin nya stridsvagnar mot den ukrainska gränsen. Hotar och skrämmer. Använder militära maktmedel för politiska mål.

Men ljudet från Rysslands illegala krig i Ukraina, dyningarna från Putins aggressioner. De rullar över Östersjön och sköljer in även över Sverige. Säkerhetsläget i vårt närområde är det allvarligaste på väldigt, väldigt länge. Det kommer ställa Sverige inför stora prövningar. För lång tid framåt.

Hur vi hanterar de prövningarna definierar oss som land. Nu är tid för samling och för handlingskraft. Nu behöver vi stärka det svenska totalförsvaret och samhällets motståndskraft. Hitta en långsiktigt hållbar säkerhetsstrategi.

Centerpartiet vill se en konstruktiv dialog mellan riksdagens partier om den nationella säkerhetsstrategin. Om hur vi stärker svensk säkerhet, här och nu och för framtiden.

Vi vill att Försvarsberedningen snarast kallas samman, ett forum där vi möts över partigränser.

Nu krävs samarbete för landets bästa. Samarbete som slår vakt om öppenheten, friheten och säkerheten. Samarbete som värnar allt det som gör vårt samhälle fantastiskt.

Ett samarbete som slår fast att ingen annan bestämmer över svensk försvars- och säkerhetspolitik än Sverige själva.

Men för att ta hela vårt fantastiska land framåt krävs samarbete och handlingskraft även på andra områden. För att öka tryggheten och friheten för fler. Jämna ut skillnader mellan män och kvinnor, stad och land. För att skapa långsiktigt hållbara spelregler för vår svenska energi. Skynda på den gröna omställningen. Stoppa gängens dödliga framfart och samtidigt ta krafttag mot mäns våld mot kvinnor.

På område efter område finns det arbete kvar att göra.

Därför är jag extra glad över att samlas till kommundagar igen, tillsammans med er alla. För den politiska kraft som tydligast tar Sverige framåt, tillsammans med andra. Det är vår. Över hela landet är vi med och tar ansvar. Förbättrar människors vardag. Bidrar med optimism och energi. Agerar för klimatet, vården, tryggheten och skolan.

Det gör mig stolt som partiledare att följa vårt ledarskap runt om i Sverige. Se hur vi kavlar upp ärmarna och hugger i där det krävs för att göra vardagen bättre, får fler att tro på en bättre, ljusare morgondag. Stolt och trygg inför framtiden. Både för vårt parti och för vårt land.

Men i mitt tack och min stolthet ligger också en uppmaning att hålla ångan uppe. Fortsätta leverera politik som tar människors utmaningar och problem på allvar och gör något åt dem. Ökar tryggheten, ger våra barn en bra skola, kortar vårdköer och ser till att du får behålla mer av lönen varje månad. En politik som gör livet lite enklare att leva, oavsett var du väljer att leva det.

Fortsätta visa hur Centerpartiet gör skillnad. Hur vi är en grön, liberal mittenkraft för förändring. Men alltid öppna för konstruktiva samarbeten.

Hur vi varje dag drivs framåt av tre självklara ord

Hela Sverige behövs.

De små kalvarna ligger huller om buller i halmen ovanpå stengolvet. Elva par stora, nyfikna ögon tittar alla åt samma håll. De brunfläckiga pälsarna, de svarta ögonen och rosa mularna bildar en fantastisk mosaik.

Som för många framkallar känslor av lycka, lugn och livskvalitet. Men som just nu tyvärr också bildsätter något helt annat.

För kalvarnas ägare, Cecilia och Bernt lever med helt andra känslor än lugn och lycka. På deras gård i Halland har kostnaderna ökat med närmare en halv miljon kronor. Bara under 2021. Som Cecilia själv uttrycker det, ”man kan leva så ett litet tag men det går inte i längden”.

De är långt ifrån ensamma om den rädslan.

Ida, i Laxbäcken utanför Vilhelmina, har tvingats sluta producera smör på det egna gårdsmejeriet. De höga elpriserna gör att det inte bär sig längre. Äter upp marginalerna och skapar oro för framtiden. På Gotland har kostnaderna för lantbruket ökat med 200 miljoner. På ett år. Vissa kommer inte ha råd att så i år. Andra har redan tappat hoppet.

Över hela Sverige går bönder på knäna. Skyhöga kostnadsökningar på allt ifrån foder och gödsel till el och bränsle slår stenhårt mot vårt svenska lantbruk, som varje dag ger oss närodlad, sund och säker mat. Mot vår svenska ekonomi. Siffror från LRF visar att var fjärde lantbruksföretag redan dragit ner på verksamheten och att lika många planerar att göra det under året.

På kort sikt riskerar det att leda till utslagna lantbruk, krossade drömmar och mänskliga tragedier. På lång sikt får det ödesdigra konsekvenser för biologisk mångfald, öppna landskap, den gröna omställningen, livsmedelsförsörjning och svensk säkerhetspolitik. Utan våra bönder stannar Sverige. Det kommer ta år att bygga upp igen. Om det ens är möjligt.

Centerpartiet har alltid varit landsbygdens röst. I varje debatt, samtal och budgetförhandling. Oftast helt själva. Men ändå gjort skillnad. Förbättrat villkoren för bönder och skogsägare. Kraftigt förstärkt landsbygdsprogrammet genom åren. Sänkt skatten i våra gles- och landsbygdskommuner. Flyttat makten närmare människor. Och när det har behövts så har vi också fått fram akuta krisåtgärder, som senast vid den extrema torkan, sommaren 2018.

Nu är Centerpartiet på väg att göra skillnad än en gång. Tack vare att vi samlat stöd från riksdagens samtliga partier för en nödmiljard till lantbruket. För att ge alla de män och kvinnor som varje dag ser till att vi har mat och dryck på bordet, att våra landskap hålls öppna och våra hembygder kommer framåt, en väg genom krisen. Ut på andra sidan. En nödmiljard som snabbt kan kompensera för dramatiska kostnadsökningar. Se till att underlätta för svensk livsmedelsproduktion. Värna jobb, företag och livsverk.

Det är ett första viktigt steg för att lugna människor som just nu vänder på varje krona för att få det att gå ihop. Stärka framtidstron och undvika att fler väljer bort en bransch som är helt avgörande för Sveriges framtid.

Men det krävs mer. Vi måste fortsätta arbetet med att öka friheten och tryggheten på våra gles- och landsbygder.

Låta fler bygga och bo där de vill och kan. Sänka kostnaderna för att anställa. Rusta upp vägar och järnvägar. Arbeta för konkurrenskraftiga el- och bränslepriser.

Göra verklighet av Centerpartiets satsningar för en grön omställning i hela landet. Där vi bland annat sänker skatten på biodrivmedel, reformerar reseavdraget så att det gynnar landsbygdsbor och fördubblar dieselnedsättningen för jordbruket. Får pengarna att räcka och vardagen att gå ihop, för barnfamiljen, pensionären och bonden. Gör det billigare att vara klimatsmart, oavsett var i landet man bor.

Investera i vår svenska bioekonomi. I skogens och lantbrukens förnybara bränslen och klimatsmarta material. Förstå att landsbygden är en viktig del av svaret på de klimatförändringar som tyvärr inte slagit av på takten. Som skapar extremväder, hotar vår biologiska mångfald och tvinga miljoner människor på flykt.

För att ta både klimatarbetet och landet framåt behöver vi också lösa energifrågan. Skenande elpriser och en el som inte räcker till åt alla är dåligt för både människor och företag.

Centerpartiet vill därför se en ny, bred energiöverenskommelse. Som skapar långsiktiga villkor för såväl bransch som investerare. Sänker elskatten för konsumenterna. Snabbar på tillståndsprocesser. Bygger ut våra elnät och ökar den lokala kraftproduktionen. Skapar ett robust elsystem för framtiden. Utan utsläpp av växthusgaser och med ännu mer grön, förnybar energi. Lämnar polarisering och fokuserar på att både stärka svensk industri och uppfylla våra klimatmål.

Det är dags att gå från ord till handling. Lämna valslogans och högljudd retorik bakom sig, sätta sig vid förhandlingsbordet för att göra skillnad på riktigt, i människors vardag.

Vi är redo. Vår dörr står öppen för samtal och breda uppgörelser. Vi hoppas att fler har modet och ansvarstagandet att göra oss sällskap.

Centervänner, vår kraft gör skillnad. För att ta hela landet framåt. För att visa hur avgörande våra gles- och landsbygder, våra hembygder, är för Sveriges bästa.

Tillsammans ska vi låta vårt budskap höras från Linköping till Luleå, från Laholm till Loftahammar.

I samtal och möten, tv-debatter, talarstolar och sociala medier. Från idag, fram till valdagen.

Budskapet om att hela Sverige behövs.

De senaste två årens pandemi har lett till att tiotusentals människor förlorat livet. Tvingat vänner och familjer att leva i sorg och saknad. Påverkat vår hälsa på ett sätt som vi ännu inte fullt ut förstår.

Pandemin har också slagit stenhårt mot den svenska vården. Ställt sjukvårdens medarbetare inför ett omänskligt tryck. Men också visat hur sjukvården är en av vårt lands främsta styrkor.

Över hela landet har vårdpersonal visat prov på en enorm kraft. Funnits där för sina medmänniskor, tröstat, lugnat och räddat liv. Tillsammans med chefer och ansvariga politiker anpassat sig efter en ständigt föränderlig verklighet och visat att svensk sjukvård är en kraft att räkna med.

Men trots enastående insatser har pandemin både satt ljuset på och förvärrat problem sedan innan. Bristen på vårdplatser är en sådan sak.

Idag har Sverige lägst antal vårdplatser per invånare i hela EU. Det gör att många inte får den vård de har rätt till. Men det gör också att barncancerpatienter flyttas till avdelningar utan rätt kompetens. Att patienter placeras i korridorer och besöksrum eller skickas runt mellan olika sjukhus. Ohållbart för ett välfärdsland som Sverige.

Vi behöver göra mer för att få fram fler vårdplatser och göra det enklare för vården att ge rätt hjälp på rätt plats. Behålla och anställa fler kollegor.

För att nå dit krävs kraftfulla insatser för att öka kapaciteten, höja vårdens kvalitet och ge vårdens medarbetare bättre villkor.

Centerpartiet vill införa en platsmiljard, för att öka antalet vårdplatser i hela Sverige. Där sjukhus som klarar målet om maximalt 90 procents beläggning får del av pengarna. Det blir en morot att anställa mer personal och förbättra arbetsvillkoren för att få fler att stanna kvar. Men också att stärka vården utanför sjukhusen. Med mobila team, eller utvecklad hemsjukvård. Det gör också att makten över verksamheten stannar lokalt.

För att få fler att stanna kvar inom vårdyrket och locka nya talanger måste vi också satsa på våra sjuk- och undersköterskor. De bär upp vården, men har idag svårt att utvecklas på jobbet, eller höja sina löner. Centerpartiet vill tredubbla det statliga bidraget till så kallade karriärtjänster och utvidga satsningen till även att gälla undersköterskor. Det ger fler chansen att utvecklas, öka sin kunskap inom viktiga områden och dessutom höja sin lön.

Vi vill också satsa på ett kompetenslyft inom vården. Både för chefer och för vårdens medarbetare.

Professionellt och närvarande ledarskap är en förutsättning för att människor ska trivas, fungera och utvecklas på jobbet. Ska vi få fler att söka sig till vården, då måste vi också ge vårdens ledare bästa möjliga förutsättningar att möta de kraven. Därför vill vi ge alla med chefstjänst en obligatorisk utbildning som stärker deras ledarskap och kompetens, på samma sätt som rektorer ges rätt verktyg för att leda en skola.

Dessutom vill vi införa en kompetensutvecklingsgaranti för dig som jobbar i vården. Se till att du som exempelvis är undersköterska får rätt till en kompetensutveckling som stärker och utvecklar dig på jobbet. Att arbetsgivaren avsätter tid och resurser för att garantera det. Det utvecklar både den enskilda medarbetaren och höjer kvaliteten ytterligare i svensk sjukvård. En dubbelvinst för vården.

Det blir ytterligare ett steg framåt för att skapa en närmare och mer tillgänglig vård. Utöver att ge fler en fast läkarkontakt, som man känner och som känner dig. Investera i fler ambulanser på landsbygden. I mer personal på vård- och hälsocentraler.

Det är dags att göra svensk sjukvård ännu bättre. Skapa fler vårdplatser i hela landet. Stärka vårdens ledarskap. Ge människor en chans att öka sina kunskaper och utvecklas på jobbet.

Dags att göra allt vi kan för att få fler att välja vårdyrket. Ge dig och mig vård när vi behöver det, där vi behöver det.

Bygga en sjukvård som ger dig hjälp och stöd genom hela livet.

En vård i världsklass som visar att hela Sverige behövs.

From Russia with love. Jag vet inte, men jag tror att det kan vara Jimmie Åkessons favoritfilm. Det är i alla fall lätt att tro det när man se hur han hanterar Ryssland just nu.

För när allt fler markerar tydligt mot Putins illegala krig och hotfulla krav om nya säkerhetsordningar runt Östersjön. Då fladdrar Sverigedemokraterna hit och dit, som ett lakan på en tvättlina. Men den som kan SD:s historia blir knappast förvånad.

För bara några år sen kunde Jimmie Åkesson inte välja mellan Emmanuel Macron och Vladimir Putin. Ett val som borde vara enkelt för den som står upp för idén om fria val, fri press och mänskliga rättigheter. I Europaparlamentet har Jimmie Åkessons partikamrater, gång på gång, stöttat Putin under de senaste åren. Röstat nej till sanktioner mot ryska makthavare. Protesterat mot krav på transparens kring rysk finansiering av europeiska partier och fördömande av Putins politik i Ukraina.

Det här handlar om värderingar. Och värderingar spelar roll. Värderingar styr handlingar. Sverigedemokraternas inställning till Putins Ryssland är bara ännu ett exempel på hur deras värderingar och handlingar leder Sverige fel.

Vi kommer aldrig sluta påminna om Sverigedemokraternas värderingar. Om hur de vill ta Sverige i helt fel riktning. Mot intolerans och splittring. Främlingsfientlighet och hat.

Vi kommer fortsätta påminna om Jimmie Åkessons oförmåga att välja mellan den demokratiskt valde Macron och Putins auktoritära styre.

Vi kommer varje dag vara Sverigedemokraternas värderingsmässiga motpol.

Inte för att det alltid är lätt, men för att det alltid är rätt.

Under det senaste året har en gammal Edvard Persson-sång ekat i mitt bakhuvud. Ni vet klassikern – ”Låt dem bara gå på, vi klarar oss nog ändå.”

För det är många som har gått på, ordentligt. Om den väg vi har valt. Att gå till val som ett självständigt, liberalt alternativ som söker breda samarbeten i den politiska mitten. Kritiken har handlat om att det är omöjligt. Fantasier. Drömmar. Att det aldrig kommer ske.

Men vi vet alla hur det brukar gå när centerpartister bestämmer sig för något och står på sig. Trots att andra påstår att det är omöjligt.

Vår blotta existens var en omöjlighet för många. Aldrig skulle väl landsbygdens folk kunna bli en politisk kraft att räkna med. Bryta ett 44 år långt socialdemokratiskt maktinnehav, inte en chans. Ena borgerligheten kring en gemensam energipolitik, hur ska det gå till? Få arbetsmarknadens parter att enas om att modernisera LAS, lycka till. Få Socialdemokraterna att sänka skatten och driva igenom en rad liberala reformer, aldrig i livet.

På punkt efter punkt har vi nått framgång. Inte primärt för vår egen del, utan för Sveriges. Och den som ser sig omkring upptäcker snart en rad starka och framgångsrika mittensamarbeten i politiken. Tyskland, världens femte största ekonomi, regeras av Socialdemokrater, liberaler och gröna. I Frankrike, Nederländerna och Estland är våra systerpartier med och styr och högerpopulister hålls utanför.

I Finland och Österrike går mittenkrafter och liberala partier kraftigt framåt. Och i Danmark talar både gamla och nya partier om hur en annan väg är möjlig. Radikales partiledare Sofie Carsten Nielsen beskriver hur hon är trött på kampen mellan rött och blått, hur landet behöver samarbete och samling. I dansk media pratas om ”revolution från mitten”.

Många av er är levande bevis på styrkan i breda samarbeten. Sverige är fyllt av dem, i kommuner och regioner. Mittens väg, med reformer, dialog och ansvar är populär därför att den leder rätt. Gör det möjligt att styra och få långsiktighet. Inte minst när omvärlden skakar.

Den vägen är rätt också för Sverige.

Nu är tiden att orka ta ansvar för svåra beslut, när andra ägnar sig åt polarisering.

Nu är tiden att inse att politikens uppgift inte är att ge allt åt alla. Utan att ge människor likvärdiga möjligheter.

Nu är tiden för konstruktiva samarbeten ihop med sansade, förnuftiga krafter. Samarbete för klimatet, för vården, för landsbygden och för tryggheten.

Nu är tiden att tillsammans bygga en politik som tar människan och samhället framåt.

Som på allvar visar att hela Sverige behövs!

Tack för att ni har lyssnat!