Annie Lööfs tal på Nationella valupptakten

Tal på nationella valupptakten, 22 april 2022. Det talade ordet gäller.

Flickans ljusa röst får alla i rummet att stanna upp.

I det karga skyddsrummets ena hörn, iklädd svart tröja med glittrande vita stjärnor, står sjuåriga Amelia. Framför familj och helt okända människor tar hon mod till sig och sjunger ledmotivet ur Disneys Frost.

Hennes sång fyller det vitmålade, kompakta skyddsrummet i Kyiv. Hennes spröda röst blir ett avbrott från bomber, skräck och död. Sätter ljus på allt det vackra i livet.

Jag har själv hört den där sången många, många gånger. Från min egen, snart sjuåriga dotter. Under regniga promenader till förskolan, i bilen på väg hem till Maramö, eller efter tandborstningen vid läggning. Jag vet hur den sätter sig, hur den slår an något hos oss. Oavsett om vi är sju år eller trettioåtta.

Let it go, let it go. Slå dig loss, slå dig fri.

Orden i Amelias sång är en påminnelse till världen om vad som står på spel.

Miljoner människoliv, ett europeiskt lands existens, en kamp för överlevnad.

Freden och säkerhetsordningen i hela Europa. Vår gemensamma framtid. Friheten och den liberala demokratin.

Vårt stöd till Amelia och alla miljontals människor i Ukraina är bergfast. Det handlar om själva grunden för vårt samhällsengagemang. Friheten, självständigheten och demokratin.

Terrorn, övergreppen och mördandet får aldrig vinna. Ukrainas sak är vår.

Idag, imorgon, för alltid.

Men Amelias sång ger oss också kraft. Kraft att aldrig ge upp, aldrig vända bort blicken. Fortsätta framåt.

Säga nej till rysk olja och gas. Strypa Putins krigskassa.

Skärpa sanktionerna ytterligare mot varje människa, företag och ledare som står på Putins sida. Kasta ut varenda rysk spion från Sverige.

Fortsätta vara en öppen famn för alla de som nu är på flykt och söker trygghet.

Fortsätta stötta de ukrainska män och kvinnor som slåss för sin och andras frihet. Med pengar, humanitär hjälp och vapen, till försvar mot besinningslösa angrepp.


Det är en påminnelse till varje människa om att precis som Amelia vara en kraft för frihet, fred och framtidstro.

Den kraften är vi, tillsammans med hundratals miljoner andra i Sverige, Europa och hela den fria världen.

Tillsammans visar vi hur idén om människans frihet är och förblir starkare än alla diktatorers vapen och förband.

Men människans frihet, trygghet och säkerhet måste värnas varje dag också i Sverige.

Den senaste veckans våldsamma upplopp måste tas på största allvar. Det fullkomligt hänsynslösa våld som allt för många svenskar har upplevt hör inte hemma i ett civiliserat samhälle. Den oro och otrygghet som har följt i våldets spår har raserat vardagen och framtidstron för allt för många. Det har fått poliser, brandmän och ambulanspersonal att frukta för sitt eget liv. Människor som varje dag går till jobbet för att värna din och min trygghet. De är någons son, syster, mamma eller man. En attack på blåljuspersonal är en attack på vårt demokratiska samhälle.

Men det har också slagit mot vardagen för helt vanliga människor, på väg till jobbet eller hem från affären. Hemtjänstens bilar har vandaliserats, samtidigt som personalen varit uppe i en lägenhet och hjälpt någons farmor med medicin och kvällsmat. Bussar har satts i brand och tvingat chaufförer och passagerare att fly för sina liv. Skolor har utsatts för brandattentat och barn har gömt sig i panik under sina sängar när gatstenar och molotovcoktails haglat utanför fönstret.

Det finns inget försvar för det människor har tvingats uppleva. Det finns inga förmildrande omständigheter, inga ursäkter.

Nu måste fokus ligga på de kriminella, hänsynslösa våldsverkarna. De ska mötas av rättssamhällets fulla kraft. De ska gripas och de ska dömas till långa fängelsestraff.


Nu behöver regeringen visa ledarskap och se till att politiken gör allt som går för att stärka det svenska rättsväsendet ytterligare. Ge polisen de verktyg de behöver för att klara sitt arbete på bästa sätt, se till att fler kan gripas och lagföras och får känna av konsekvenserna av sitt agerande.

Nu måste vi fortsätta framåt i kampen mot otrygghet och organiserad brottslighet. Fullt ut stå bakom de som varje dag försvarar vår demokrati och sätta den som försöker krossa densamma bakom lås och bom.

Nu måste vi tillsammans göra allt vi kan för att bygga Sverige tryggare och friare för alla.

Det är och måste alltid vara en självklarhet för alla oss som sätter Sveriges bästa främst.


Vissa mornar skiljer sig från andra. Den tidiga morgonen på Skavsta flygplats kommer jag bära med mig för alltid.

Längs med väggarna i den tysta ankomsthallen stod människor och väntade. Här fanns de som redan flytt Ukraina och nu väntade på släktingar. Som Gohar, som skulle få se sin snart tvååriga brorsdotter för första gången. Som med tårar i ögonen kramade hårt om den lilla flickan när hon kom ut i ankomsthallen.

Men här fanns också de som väntade på vänner från förr, eller som bestämt sig för att öppna upp sitt hem för en främling.

Här fanns volontärer, från Rädda Barnen, Röda Korset och Svenska kyrkan. Som tog av sin egen tid och kraft för att hjälpa andra. Packade ryggsäckar med gosedjur och tuschpennor till barnen. Lyssnade på människors oro och gav stöd och tid över en kopp kaffe. Var ett första välkomnande ansikte i ett nytt land. Tillsammans med kommunen, Polisen och Migrationsverket gör de en ovärderlig insats för att ge människor en ny framtid i Sverige.

Det jag såg i Nyköping sker just nu över hela Sverige. Företag, kommuner, enskilda människor och civilsamhället går samman. Och vi som är här idag är en ovärderlig del i det arbetet. Oavsett om det är som politiker, föreningsmedlemmar eller privatpersoner. Vi är en del av en av vårt lands största styrkor.

Kraften som får människor att inte bara öppna sina hjärtan utan också sina hem och arbetsplatser. Kraften från medmänsklighet, öppenhet och tolerans. Kraften från att aldrig sluta tro på människans förmåga.

Det är en kraft som tagit vårt parti framåt i över hundra år. Här står vi tryggt och stadigt, även när andra vacklar.

För vi behöver inte anpassa oss efter trender eller politiska cykler. Inte kompromissa om grundläggande värderingar med ytterkanter och populister.

Människors lika rätt och värde, anständighet och tolerans är inte något vi dagtingar med. Det utgör själva grunden för vårt parti. En grund där vi står starka tillsammans.

Och Centervänner, det fortsätter vi göra. Vi fortsätter arbeta målmedvetet för en migrationspolitik som kombinerar medmänsklighet med ordning och reda.

Vi fortsätter driva regeringen framför oss för att få en bättre integration. För starkare stöd till kommuner, regioner och civilsamhället. Vi vet att många vill återvända och ska göra allt för att det blir möjligt. Men vi vet inte hur lång tid det tar. Därför måste regeringen agera nu för språkundervisning, etablering och vård för de ukrainska flyktingarna.


Vi fortsätter vara rasismens och intoleransens tydligaste motståndare. Vår migrationspolitik gör inte skillnad på människor. Den graderar inte flyktingar i riktiga och falska. Den tvingar inte utsatta människor på flykt att lämna ifrån sig vigselringar, minnen och värdighet. Den slår aldrig på den som redan ligger. Den sträcker ut en hand och hjälper fler att resa sig och komma framåt. Oavsett om man flyr från Kyiv, Aleppo eller Kabul.

Främlingsfientlighet och slutenhet ska aldrig få styra våra vägval. Nu, mer än någonsin, måste vi stå upp för alla människors lika värde.

Tillsammans ska vi visa hur vårt parti är den tydligaste rösten för öppenhet, frihet och framtidstro, för alla. Det gäller idag, imorgon, för alltid.

För frihetens bästa.


Sjunkande städer. Bränder som rasar i veckor och månader, ödelägger allt i sin väg. Översvämningar och jordskred som sveper med sig hela byar. Miljoner och åter miljoner människor på flykt på grund av klimatet.

Det vi läser om och ser på tv ter sig som en dystopisk skräckfilm. Tyvärr är det inte det. Det är verklighet och det pågår här och nu, över hela världen.

I den grekiska övärlden har öar förintats av bränder. Vattenbristen i städer som Jakarta har gjort människor desperata. Egengrävda brunnar har förvandlat staden till en schweizerost, med resultatet att den sjunker för varje år och snart inte längre går att leva i. För bara veckor sedan hörde vi om värmebölja vid Antarktis.

Här hemma har vi sett hur århundradets regnoväder la Gävle under vatten. Hur sommarens dopp i det blå allt oftare får ställas in på grund av övergödning och algblomning och hur förändrade klimatzoner påverkar både skördar, djur- och växtriket. Vår vardag är full av konkreta klimatförändringar.

IPCC:s senaste klimatrapport är smärtsamt tydlig. Det är nu eller aldrig för klimatet. Agerar vi inte nu, gemensamt och konkret, då riskerar vi permanenta skador som aldrig går att återställa.

Centerpartiet har sett varningarna och tagit dem på allvar, länge. Vårt engagemang i klimat- och miljöfrågorna är en del i vårt DNA. En del av vår historia, som utvecklats och förnyats genom oss alla. Oavsett om vårt centerengagemang springer ur landsbygden och jordbruket eller ur en grön, urban liberalism.

Vi vet att det krävs praktisk handling och samarbete för att göra skillnad på riktigt. Att det bara är så vi kan fortsätta bygga ut det förnybara. Bara så vi får mer gröna bränslen i tanken och fler laddstolpar i hela landet. Vi vet att det är handlingskraft och samarbete som får bort gifter i vår vardag och plasten i våra hav. Vi vet att det krävs tydliga ramar och målsättningar från politiken för att hjälpa företagen, nyckelspelarna i den gröna omställningen, att komma framåt.

Vi vet att för klimatets och Sveriges bästa krävs kompromisser som tar både klimatarbetet och vårt land framåt. Energiöverenskommelsen från 2009 är ett sådant exempel. Där Centerpartiet såg till landets bästa och lyckades ena svensk borgerlighet kring energipolitiken.

Historiskt då, tyvärr historia idag. Men ett bevis på att det går att förändra tillsammans.

Alla är överens om problemen. Om fortsatta utsläpp från fossila bränslen i världen, kapacitetsbrist och skyhöga elpriser här hemma, ett europeiskt beroende av blodbesudlad olja och gas från Putin. Trots det kommer vi inte framåt.

Istället hör vi samma argument gång efter gång. Vissa menar att åtgärder här hemma ändå inte spelar någon roll. Andra håller fast vid att ny kärnkraft, färdigbyggda många år från nu, är enda lösningen. Och hela den nya oheliga alliansen tycker att det är för jobbigt att öka den förnybara energin genom reduktionsplikt och mer vindkraft. Det tuggar på i samma gamla hjulspår, samtidigt som näringsliv och privatpersoner får ta smällen. Så kan vi inte ha det.

Därför presenterar Centerpartiet idag en omfattande färdplan för att fördubbla svensk elproduktion till 2030. En färdplan som sänker utsläppen och tar klimatarbetet framåt, som stärker svensk konkurrenskraft och hjälper till att fasa ut den ryska, fossila energin. Som gör det lättare att, tillsammans inom EU, motarbeta Putins aggressiva regim.

För det första vill vi öka produktionen, så snabbt och kraftfullt det bara går, av alla energikällor. Sol, vind, vatten, biokraft. Och kärnkraft. Att fördubbla Sveriges produktion av el till 2030 skulle innebära en total produktion på minst 330 terawattimmar.

Det handlar bland annat om att få regeringen att, så snabbt det bara går, godkänna inkomna ansökningar om havsbaserad vindkraft, och då prioritera projekt i södra Sverige. Det handlar om att konkret och långsiktigt stötta den svenska produktionen av biodrivmedel. På sikt göra det möjligt att exportera vårt gröna bränsle till fler. Det är bra för Sverige, Europa och klimatet.

Det handlar om att höja effekten från vår svenska vattenkraft. Och om att ersätta den fossila oljan i effektreserven, de kraftverk som sätts igång när det exempelvis är väldigt kallt, med förnybara alternativ.

Men vi vet också att kärnkraften kommer att spela roll för svensk elförsörjning för ett antal år framåt. Centerpartiet kommer hålla fast vid att inte medverka till politiska beslut som stänger svensk kärnkraft i förtid. Det har varit vår linje i de energiöverenskommelser vi slutit sedan 2009 och framåt, att kärnkraften får växa på egna meriter. Vi vill också att befintliga reaktorer utnyttjas fullt ut. Idag ser vi hur ytterligare 2 TWh skulle kunna produceras bara genom effekthöjande åtgärder. Dessa åtgärder behöver genomföras. Sverige behöver all utsläppsfri el vi kan få, för minskade utsläpp och en ökad elproduktion.

För det andra handlar det om att kraftigt rusta upp det svenska elsystemet. Bygga ut kapaciteten i våra elnät. Förändra miljötillståndsprocesserna i grunden, rensa bland regler som stoppar investeringar för större klimatnytta. Utvidga Centerpartiets succéreform, det gröna avdraget, till att omfatta även sånt som sparar energi i våra hem. Och satsa mer pengar på energiforskning.

För det tredje vill vi, med detta som grund, att regeringen nu blixtinkallar till nya energisamtal mellan riksdagens partier. Förslagen som jag presenterat idag ger oss möjligheten att fördubbla svensk elproduktion. Det gör det möjligt att exportera mer grön, hållbar el till övriga EU och bättre möta den energi- och säkerhetskris som Putins krig har skapat. Det ger oss en chans att komma framåt i en för Sverige helt avgörande fråga.

Detta är Centerpartiets utgångspunkter. För att få ett robust svenskt elsystem, mer billig, grön och utsläppsfri el, och en snabb utbyggnad av det förnybara. Men ska Sverige ha en stabil elproduktion framåt måste vi nu orka ta oss an detta tillsammans. Därför behöver de politiska partierna nu samlas till energisamtal för att komma fram till gemensamma lösningar för Sveriges bästa. Och det är bråttom.


Centervänner, som så ofta förr står vi redo att gå före. Idag lever allt för många med oron över om elen finns där och när man behöver den. Över skenande priser och höga skatter. Vi måste lösa detta tillsammans. Vara beredda att tänka nytt, kompromissa för att komma framåt.

Centervänner, kris kräver kraft. Både från politiken och i våra ledningar. Centerpartiet är redo att leverera mer av bägge.

En fördubblad elproduktion, ett starkt och robust elsystem, mer klimatsmart och förnybar energi. Snabbare beslut, tillsammans.

Det är helt avgörande för våra företag, för dig och mig och för framtidstron. Det är helt avgörande för klimatets och för Sveriges bästa.


Händig, självständig, ansvarsfull och lyhörd.

Det må låta som valfri kontaktannons. Men det är vad som står högst i kurs när svenska folket ska beskriva sin drömgranne. Omvandlat till personer är våra två drömgrannar Johan Glans och Charlotte Kalla.

Händig, självständig och ansvarsfull, någon som lyssnar och agerar. En person som sprider humor och glädje, eller målmedvetet stretar på, mil efter mil, efter mil. Jag vet inte hur ni känner, men för mig är det ganska uppenbart vad svenska folkets drömgranne också är utifrån allt detta. Centerpartist såklart!

Och det är bara att gå till sig själv. Vem skulle man vilja ha som närmsta granne när strömmen går, pandemin bryter ut eller skogsbränder rasar. När bilen krånglar, eller krisen står för dörren och maten riskerar att ta slut.

Någon som sitter med armarna i kors och lägger ansvaret hos andra eller någon som agerar själv, kavlar upp ärmarna och får saker gjorda?

Ansvarstagande och handlingskraft. Grunden för vårt parti i över ett sekel och något vi ägnar oss åt varje dag. På alla nivåer.

Det är bara att titta på kommuner och regioner över hela landet. Hur vi gått före och tagit ansvar under de senaste åren. Med insatser och stöd under pandemin, med en service och välfärd som får människors vardag att fungera. Med avgörande insatser för miljön och klimatet. Och nu i utmaningen med att få fram boende, skola, förskola och andra insatser för tiotusentals flyktingar från Ukraina. Vi gör alla ett fantastiskt jobb för Sveriges bästa.

När våra svenska bönder går på knäna genom kostnadschocker på allt från bränsle till konstgödsel, då går vi före och får fram konkreta räddningspaket. Då ser vi till att ge miljardstöd till våra svenska bönder. Lindra krisen och få fler på fötter igen.

När bränslepriserna slår stenhårt mot människor och företag, då är vi med och sänker priserna, utan att sänka klimatet. Vi bildar majoriteter för att sänka skatten på bensin och diesel. Vi värnar reduktionsplikten, som ger oss mer förnybart i tanken, fler gröna jobb på landsbygden och sänkta utsläpp.

Vi presenterar konkreta lösningar för att öka tillverkningen av svenska biodrivmedel. Satsar miljarder för att bättre utnyttja all förnybar råvara i våra skogar och på våra lantbruk.


Centervänner, när den säkerhetspolitiska debatten svänger. Då har vi redan gjort vår hemläxa. Haft en grundlig intern debatt och landat i ett tydligt ja till ett svenskt Natomedlemskap.

Vi har funnits med i varje säkerhetspolitisk förhandling, drivit regeringen framför oss för höjda försvarsanslag och återstartade regementen över hela landet, byggt totalförsvaret starkare. Först av alla ställt krav på defensiva vapen till Ukraina.

Vi har visat vägen. Och tack vare att ett antal andra partier har klarat av att ta ansvar, höja sig över politiska strider och se till Sveriges bästa, fått hela riksdagen att säga ja till försvarsanslag på 2 procent av BNP.


När företagandet, engagemanget och kraften spirar i våra hembygder. Då får vi med oss regeringen på den största förändringen i strandskyddet på femtio år. En efterlängtad frihetsreform för gles- och landsbygden, som gör det lättare och mer attraktivt att bygga, bo och leva utanför våra större städer. En frihetsreform för en enklare vardag för vanliga landsbygdsbor, för dig och mig.

Men då sätter Moderaterna och Kristdemokraterna stopp. Krokar arm med V och SD och slänger igen dörren i ansiktet på våra grannar, vänner och familjer. Säger nej till allt, även det de själva tror på.

Precis som de stoppat möjligheten till fler hyresrätter, eller lättnader för företag och människor utan jobb. Tillsammans med V och SD, inte för att de har en gemensam plan, eller vision för Sverige. Det enda de är överens om är att stoppa förslag och bromsa utvecklingen. Den här gången fick det bli på strandskyddets och landsbygdens bekostnad.


Starkare än så var inte känslorna för landsbygden än att hjärtlandet kunde offras för att få ställa till oreda tillsammans med Nooshi och Jimmie. Det är fullständigt oseriöst av partier som gör anspråk på att styra Sverige. Och värt att minnas och påminna om fram till valdagen.

Vill man se mer av trygghet, mer av frihet och mer av utveckling i hela landet. Vill man ge varje människa kraft att komma framåt. Vill man ha någon att verkligen lita på i landsbygdspolitiken.

Då finns det bara ett parti att lägga sin röst på och det är Centerpartiet.


Vi tar ansvar för Sveriges bästa. Och, centervänner, det ska vi fortsätta med. För än finns mycket kvar att göra.

Vi ska fortsätta sänka kostnaderna för företagen. Göra det lättare att anställa och får sitt företag att växa. Fortsätta sänka skatten för människor, inte minst för dem med låga inkomster.

Vi ska fortsätta driva på för en närmare och tryggare vård i hela landet. För fler ambulanser på landsbygden, fler hälso- och vårdcentraler, så att det finns hjälp att få när man behöver den. För en bättre barn- och ungdomspsykiatri, kortare köer och mer personal så att fler kan fångas upp och få hjälp i tid.

Vi ska fortsätta bygga ett mer jämställt Sverige. Ge män och kvinnor samma rätt till framgång, frihet och trygghet. Göra det enklare att utvecklas, få högre lön och bättre villkor i kvinnodominerade yrken. Se till att vi får en jämställd vård, på riktigt. Att det satsas och forskas lika mycket på kvinnors hälsa och sjukdomar som på mäns.

Se till att kvinnor, unga som gamla, blir tagna på samma allvar och behandlade med samma respekt som män. Oavsett om det är inom hemmets fyra väggar, på nätet, på skolgården, i kontorslandskapet eller maktens korridorer.

Centervänner, vi fortsätter vara den starkaste kraften mot främlingsfientlighet, hat och splittring. När andra viker med blicken för populism står vi stadigt. När andra tvekar mellan Putin och Biden behöver vi inte fundera en sekund.


Vår väg går mot mer av öppenhet, mer av frihet och mer av liberal demokrati. Mot ett Sverige där alla behövs och alla kan bidra. Ett Sverige fyllt av framtidstro och stolthet, från Abisko till Anderstorp, Örebro till Östersund, Storuman till Stockholm.

Vår väg är klar och tydlig. Nu går vi ut och möter människor.

Nu knackar vi dörrar, tar debatter, delar flygblad och lyfter varandra. Nu pratar och lyssnar vi på gator och torg, i flöden och lunchmatsalar. Nu visar vi varje väljare varför det är helt nödvändigt att rösta på Centerpartiet i september.

Nu ser vi tillsammans till att överträffa vårt bästa valresultat på 30 år. Vi har kraften och vi har politiken. Nu fortsätter vi framåt mot en fantastisk valrörelse

Nu ger vi järnet, för varandra och för Sveriges bästa!