Annie Lööfs tal på valkonventet 2022

Tal på valkonvent, fredag 5 augusti. Det talade ordet gäller.

Bomber som faller över kvinnor och barn. Över Ukrainas och Europas framtid.

Klimatets larm som ljuder över världen. Tusen och åter tusen människor i utanförskapets skugga, samtidigt som företagen skriker efter ny personal. Drömmar som blir verklighet och förändrar allt. Livsresor som bromsas, eller avslutas tvärt av våld och otrygghet.

En främlingsfientlig populism, med budskap som göder misstro och hat. Vars kraft växer i styrka över hela världen. Och står på tröskeln till regeringsmakten här hemma.

Med bara veckor kvar tills vallokalerna stänger, är det tydligt.

Aldrig förr har Sverige behövt ett grönt, liberalt, självständigt parti lika mycket som nu.

Våra insatser, vårt slit, vårt ledarskap kan förändra så mycket för så många. När allt fler söker svar ska vårt budskap höras över hela landet.

Vi är Centerpartiet, vi är här, vi är redo. Vi överger aldrig våra värderingar, vi sviker aldrig klimatet, vi lämnar aldrig landsbygderna i sticket.

Vår tid är nu att göra det som krävs – För hela Sveriges bästa.

Därför känns det fantastiskt att stå här tillsammans igen.

Centervänner från ungdoms- och studentförbund, centerkvinnor, kretsar och distrikt, riksdag, kommuner och regioner. Kunde man utvinna kraften från det här rummet, så skulle svensk energiförsörjning var säkrad för generationer framåt, den saken är säker.

Men vår kraft märks redan nu över hela landet, varje dag. Och kommer märkas ännu mer veckorna som kommer. När vi fortsätter fylla gator och torg, kommentarsfält och insändarsidor, med våra röster och förslag för Sveriges bästa.

Vi gör ett ovärderligt jobb, dag ut och dag in. Och inget gör mig stoltare och gladare än att vara partiledare för just vårt parti.

Centervänner, om någon någonsin tvivlat, kan jag, när jag nu ser oss alla, klart och tydligt slå fast. Tillsammans kommer vi göra världens bästa valspurt.

Vår kraft behövs för Sveriges bästa. För mycket står på spel. Valresultatet om bara några veckor formar vårt land för decennier framåt.

Det avgör hur vi hanterar ett land som å ena sidan är en framgångssaga. Där företag kommer på fötter, växer och nyanställer. Där besöksnäringen stärks när vi äntligen kan resa och se oss omkring igen. Där landsbygder och städer sjuder av liv och rörelse. Där utbildning och innovation är en självklarhet.

Men där det fortfarande finns allt för mycket som skapar oro och rädsla. Klimatförändringar som pågår i oförminskad styrka. Putins genomvidriga krig i Ukraina. Dödsskjutningar, våld och hot från såväl organiserad brottslighet, som män som slår den de påstår sig älska. Utmattade medarbetare i vård och omsorg. Stigande räntor och inflation, en dyrare vardag.

Men det avgör också vilka värderingar som ska få styra. Om vi, för första gången sedan demokratins genombrott, ska låta ett rasistiskt, populistparti få avgöra hur Sverige styrs. Ett parti vars historia och agerande borde fördömas och förkastas, inte ges inflytande över Sveriges framtid. Ett parti vars människosyn och idéer borde vara ett stoppljus för varje sann liberal, inte en språngbräda till makten.

Vi ser hur starka krafter nu vill svartmåla Sverige. Spela på misstro och uppgivenhet. Erbjuda enkla, tvärsäkra lösningar även på de svåraste problem. Hur aggressiva personangrepp kväver debatten, på förnuftets och anständighetens bekostnad.

Det är tufft att vara en motpol mot allt detta. Det vet jag, det vet du, det vet vi. Men vi måste fortsätta framåt.

Återigen visa vad som definierar en centerpartist.

Vi blundar aldrig för problem. Vi visar att en ljusare framtid är möjlig. Vi står upp för allt det som gjort Sverige till ett av världens bästa länder att leva i. Öppenheten, toleransen, friheten och förnuftet.

Vi står pall, när andra sviktar. Handlar, när andra famlar. Hugger i när andra ger upp.

Vi växer med uppgiften och tar den på allvar.

Inte för att det alltid är lätt, men för att det alltid är rätt. För att det bara är så vi tar varje människa och hela Sverige framåt.

Sverige är en mosaik av människor. Med olika bakgrund, liv och drömmar.

Det är undersköterskan i Lund, som gör sig redo för ännu en dag i hemtjänsten. Bonden på gården utanför Flen, som tar en paus på åkern, med kaffe ur den medhavda termosen. Egenföretagaren i Östersund, som precis ska anställa sin första kollega, eller småbarnsmamman som scrollar genom annonserna på begagnade barnkläder hemma vid köksbordet i Haparanda.

En mosaik av människor som vill ha en vardag som fungerar. En sjukvård som finns där när man behöver den. Ett jobb att gå till. De vill se en bra skola för sina barn, ha råd att unna sig lite guldkant i livet. Slippa hutlösa elräkningar och inställda tåg.

Det är om dem politiken måste handla. Om deras liv och framtid. Om att ge dem kraft att växa. Det är ingen lätt uppgift, men det går om vi gör mer tillsammans.

Under de senaste åren har vi gång på gång sett styrkan i politiskt samarbete. Hur vi klarat av att komma samman när det verkligen gäller. Stärkt det svenska försvaret, ökat beredskapen, både civilt och militärt. Inlett en process för ett fullvärdigt medlemskap i Nato. Gett mer pengar och bättre, långsiktiga villkor till de livsviktiga tjej- och kvinnojourerna. Värnat vårt gröna näringsliv, fått fram krisstöd när kostnadschocker slagit mot lantbruken, maten och de öppna landskapen. Räddat såväl människoliv som jobb och företag under två års omvälvande pandemi.

Det har lyckats tack vare att många, brett över blockgränsen, som förstått allvaret. Insett att samförstånd är vägen till framgång. Den tanken får vi aldrig överge. Den är viktigare nu än på väldigt, väldigt länge. Den är helt avgörande för Sveriges bästa.

Centerpartiet kommer alltid vara en grön, liberal samarbetskraft. Varje dag visa hur mer klok, optimistisk politik som utgår från mitten gör skillnad. Men vi kommer också vara glasklara med våra egna prioriteringar.

Prioriteringar som vi tillsammans har arbetat fram och slagit fast i det fantastiska valmanifest som förtroenderådet antog för bara några timmar sen. Ett dokument som verkligen visar, svart på vitt, hur vi kan göra skillnad.

Hur vi fortsätter stå för ett handlingskraftigt ledarskap för klimatet. Gör mer av det som sänker utsläppen så snabbt det bara är möjligt. Hur vi vill fortsätta storsatsa på ny, smart, grön teknik. På mer svenska biobränslen, på grön, förnybar och klimatsmart energi. Göra en historisk satsning på solenergin, låta solceller täcka tak och offentliga byggnader, från norr till söder.

Det visar hur vårt parti alltid haft och fortsätter ha en jordnära insikt om att hela landet behövs. Från förort till bruksort, från storstad till glesbygd. Hur vi är den starkaste rösten för våra landsbygder, för bönder och skogsägare. Hur vi rensar bland regler och sänker kostnader för världens mest hållbara lantbruk. Hur vi miljardsatsar på återöppnade poliskontor och fler poliser på gles- och landsbygd. Bygger en bra och likvärdig skola, med eleven i centrum, i alla delar av vårt avlånga land.

Visar hur vi vill fortsätta utveckla vården och omsorgen i hela landet. Ta vården närmare människor och förbättra arbetsvillkoren för alla fantastiska medarbetare i vården och omsorgen.

Vi slår fast att vi alltid kommer gå i främsta ledet i kampen för ett jämställt Sverige där ingen missgynnas på grund av kön, härkomst eller funktionsnedsättning. Hur vi står upp mot mäns våld mot kvinnor, ser till att ingen man som slår kommer undan och tar krafttag mot heder.

Valmanifestet visar hur vi fortsätter vara den främsta försvararen av liberala värderingar. Hur vi står upp för alla människors lika värde och rättsstatens principer och dessutom fortsätter utveckla den liberala demokratin.

Men valmanifestet visar också, klart och tydligt, hur vi kommer fortsätta lyfta småföretagens helt avgörande betydelse för utveckling, jobb och välfärd. Och ge vanliga människor en större ekonomisk trygghet och frihet.

Centerpartiet kommer inte acceptera högre skatter på jobb, sparande och boende nästa mandatperiod. Oavsett om det handlar om beredskapsskatt, eller andra ogenomtänkta vänsteridéer. Vår väg är en annan.

Vi vill istället se sänkta skatter på jobb, företag och sparande de kommande fyra åren. Vi vill att den som jobbar, eller har jobbat ett helt yrkesliv, slitit och gjort rätt för sig, kan känna trygghet i att vardagen går ihop. Vi vill sänka skatten för både låg-, medelinkomsttagare och pensionärer. Ge människor bättre marginaler i slutet av månaden. Ge fler makten och friheten att bestämma mer över sina egna liv. Något som skulle vara extra välkommet i en tid när vardagen blir dyrare för väldigt många. Lägre skatter är alltid bättre än högre bidrag.

Centerpartiet har varit en avgörande kraft för att öka människors ekonomiska trygghet och frihet under hela mandatperioden. Sänkt skatten för både löntagare och pensionärer. Och samtidigt lagt egna förslag om att exempelvis slopa fribeloppet för studenter. Den vägen vill vi fortsätta.

Det är dessutom är en naturlig förlängning på den framgångsrika skattepolitik som Centerpartiet drivit både med Alliansen och i Januariavtalet. Som visat att sänkt skatt på arbete ger mer, inte mindre, pengar till välfärden.

När undersköterskan, pensionären, lantbrukaren och småbarnsmamman enklare får vardagen att gå ihop växer inte bara deras frihet och trygghet, utan hela Sveriges.

Så blir vardagen bättre för fler, så värnar vi arbetslinjen, så minskar vi klyftorna.

Så ger vi Sverige en skattepolitik för en ljusare framtid för fler. Så lyfter vi människor, tillväxt och utveckling.

Så fortsätter vi visa hur företagande och jobb bygger Sverige.
”Fisken, våra grödor, vi själva. Vi dör här.”

När den italienska lantbrukaren Federica går längs bevattningskanalen som kantar hennes odlingar räknar hon de döda fiskarna som flyter på ytan. Det synliga resultatet av klimatförändringarnas extremväder, som rubbat en balans som fungerat i årtusenden. Som fått saltvattnet från Adriatiska havet att tränga in i både floder, kanaler och jordar. Förstört skördar, dricksvatten, bevattning och framtidsutsikter. Som snart gör marken som funnits i hennes släkt i generationer obrukbar.

Federicas trakter upplever den värsta torkan på över 70 år. Men är tyvärr bara ett exempel av många just nu. Vi ser hur människor dör och enorma landområden förintas i bränder världen över. Hur extrema temperaturer får fågelungar att kokas levande i sina egna bon. Hur ekosystem hotas både när och fjärran.

Det är idag fler som flyr klimat- och väderrelaterade händelser än krig och konflikter i världen. Här hemma ser vi hur grundvattnet sinar i brunnarna, skördarna blir mer osäkra och den biologiska mångfalden hotas.

Överallt ser vi bevisen på att vi lever mitt i en pågående katastrof. Att vi måste göra allt vi kan och mer än så för att bromsa detta. Få ett stopp på global uppvärmning, utsläpp, förorenade hav och utdöende arter.

Trots detta är det fortfarande allt för många som inte verkar klara av att ta in verkligheten vi lever i.

Vi ser hur en konservativ höger tävlar om att överge klimatambitioner. Hur man lutar sig tillbaka i solstolen, eller vill backa in i framtiden. Vill ta bort den gröna inblandningen i bilarnas bränslen. Stoppa en helt nödvändig utbyggnad av förnybar energi. Och förlitar sig helt på att kärnkraften, långt in i framtiden, ska lösa alla problem. Hur man upprörs över färgen på TV:s väderkartor och jagar ryggdunkningar genom att hånskratta åt extremväder.

Det håller inte. Sverige kan bättre än så. Fler måste orka göra mer. Fler måste lyssna på vetenskapen och agera. Höja blicken, inte stoppa huvudet i sanden.

Fler måste förstå att det är på riktigt, att det är på allvar, att det är bråttom.

Förstå att klimatet kräver handlingskraft.

Förstå att det inte hänger på några få, eller någon annan, utan att vi måste agera tillsammans, här och nu - för klimatets, planetens och framtidens bästa.

Centervänner, vi har modet, orken och politiken för att göra skillnad, på allvar. Vi ser hur människan påverkar klimatet och hur klimatet påverkar oss.

Vi vet att det inte finns några quick fixes, att det inte går att skylla ifrån sig, eller vänta på att någon annan, någon annan stans, ska lösa det här åt oss. Vi vet att vi måste göra mer, både här hemma och i världen, och att allt hänger ihop.

Det är därför vi försvarar enprocentmålet i det svenska biståndet. Och vill se ett högre klimatbistånd. Så att fler kan lyftas ur fattigdom, in i en ljusare, grönare framtid. Det är därför vi vill göra det dyrare för utsläppsbovar som Kina att smutsa ner. Det är därför vi vill se nya, smarta, globala system för ett effektivt klimatarbete. Så att världen går i takt, samarbetar över gränserna för att möta ett problem som inte bryr sig det minsta om gränser.

Det är därför vi vill satsa över 700 miljoner på att rena Östersjön, tyvärr ett av världens smutsigaste hav. Investera i ny teknik och reningsverk längs med våra kuster. Anlägga nya dammar och våtmarker som fångar upp gödningen från våra lantbruk. För Östersjön angår oss alla. Ett renare hav ger så mycket tillbaka. Mer fisk, ökad biologisk mångfald, renare stränder och minskad algblomning. En ljusare framtid för kommande generationer.

Det är därför vi tillsammans sliter varje dag, på alla nivåer, för att underlätta klimatsmarta beslut och investeringar för människor och företag.

Det är därför vi fortsätter kämpa för en ny, långsiktigt hållbar energiöverenskommelse. För att det är enda sättet att på allvar få mer grön, utsläppsfri och klimatsmart energi, kraftvärme, vindkraft, solkraft, kärnkraft och vattenkraft. Minska våra utsläpp snabbare, göra oss och Europa mindre beroende av fossila skurkstater. Det är bara så vi har en chans att få ner elpriserna för människor och företag, som allt fler varnar för kommer bli skyhöga även i vinter.

När nu regeringen hörsammat Centerpartiets krav från i vintras och bjudit in till energisamtal är det varje ansvarsfull politikers förbannade skyldighet att försöka hitta gemensamma lösningar. Eller är det så att den konservativa höger som skryter vitt och brett om att de kan prata med alla partier i alla frågor inte tycker att klimatet, energin och människors elräkningar är tillräckligt viktiga frågor? Struntar man blankt i elpriserna, för att kunna göra energin till valslogan? Eller tvivlar man bara så på sin egen förhandlingsförmåga?

Ingen har sagt att det blir lätt, men vi måste alla ha orken att försöka.

Om du tycker att klimatfrågan förtjänar bättre. Om du vill ha ett ledarskap som vågar och orkar fatta beslut som gör skillnad här och nu och för kommande generationer. Ett ledarskap som kan samarbeta med andra.

Om du vill se renare hav och minskade utsläpp, mer förnybar och klimatsmart energi, starkare gröna företag. Om du vill göra skillnad, när det verkligen gäller. För klimatets bästa, på hemmaplan och i världen.

Då ska du bli en del av vår gröna kraft, vår klimatsmarta rörelse, då ska du lägga din röst på Centerpartiet, senast den elfte september.

Om trettiosju dagar ses vi igen. Då möts vi, runt om över hela Sverige, för att ta emot ett valresultat. Då får vi svaret på vilket Sverige väljarna vill se de kommande fyra åren.

Men den som säger att de redan nu vet vad valnattens vakor har att ge. Den som redan nu dömer ut än det ena, än det andra partiet eller förslaget, hyllar eller sänker. Hen misstar sig. Trettiosju dagar passerar fort, men trettiosju dagar är också en evighet. Inte minst i politiken. Allt kan fortfarande hända.

Vi vet hur väldigt många väljare bestämmer sig sent. Hur man avvaktar in i det sista, ibland ända in i vallokalen. Vi vet hur en tredjedel av väljarkåren ser sig själva som mittenväljare. Vi vet hur väldigt, väldigt många är trötta på tjafs och käbbel, på polarisering och politiskt spel. Hur man vill ha ett ledarskap som gör allt det som är bra med Sverige ännu bättre och har orken och modet att inte bara prata om problem och utmaningar, utan också göra något åt dem.

Centervänner, nu är tiden att lägga i den sista, högsta växeln för oss alla. Nu är tiden att släppa allt annat och möta människor, få ut våra budskap och visa vilka vi är. Nu är tiden att lyfta varandra, ge energi och kraft för att orka komma framåt.

Nu är tiden att visa väljarna att om man vill utveckla våra landsbygder, våra hembygder. Om man tror på tanken att hela Sverige behövs, om man vill öka tryggheten och friheten i såväl Stockholm som Storuman, Göteborg som Götene, Malmö som Maramö. Då ska man lägga sin röst på Centerpartiet.

Nu är tiden att visa väljarna att om man tar klimathotet på allvar, om man vill ha ett grönt, modigt ledarskap som bromsar klimatförändringarna utan att bromsa våra företag eller vår utveckling. Om man vill vara med och leda och förändra på riktigt, i en av vår generations viktigaste frågor. Då ska man lägga sin röst på Centerpartiet.

Nu är tiden att visa väljarna hur värderingar spelar roll. Att om man tror på ett mer jämställt Sverige, inte bara på pappret utan också i praktiken. Om man vill se ett Sverige som väljer anständighet framför populism. Se mer av liberala frihetsreformer, mer av klok mittenpolitik, fler konstruktiva samarbeten. Då finns det bara ett alternativ. Då ska man lägga sin röst på Centerpartiet.

Nu är tiden att låta oss inspireras av sommarens svenska idrottsframgångar.

Likt Perseus Karlström gå den där extra milen, aldrig slå av på takten. Fortsätta framåt, steg för steg, dag för dag, ända fram till mållinjen.

Som Sarah Sjöström, ha ett pannben av stål. Hitta kraften och uthålligheten att gång på gång överträffa sig själv, ta nya segrar och kämpa ända in i kaklet.

Precis som Armand Duplantis lägga ribban högt, sikta mot nya rekordframgångar. Låta vår politik, våra argument och vårt gemensamma arbete bli en kraft som tar oss framåt och uppåt. Som ger fler ett nytt hopp om en ljusare framtid.

Sveriges framtid hänger på vår kraft, vår förmåga.

Tryggheten, friheten och medmänskligheten behöver vår röst.

Verkligheten kräver att vi agerar, som politiker, ledare och medmänniskor. Vår framgång blir också klimatets, jämställdhetens och landsbygdernas framgång om vi agerar tillsammans.

Vi har handlingskraften, vi har orken, vi ser målet.

Nu ger vi järnet, i trettiosju dagar, för varandra och för en grönare, tryggare och friare framtid för alla.

Nu kavlar vi upp ärmarna och gör det som krävs – För Sveriges bästa.

Nu kör vi!