Annie Lööfs sista partiledardebatt i riksdagen

Riksdagen, 18 januari 2023. Det talade ordet gäller.

Herr talman,

Det är svårt att inte bli berörd av att stå här idag. Den sista partiledardebatten i riksdagens kammare. Det finns mycket att säga. Men jag ska inte summera dessa 16 år, talartiden är knapp. Jag ska inte heller recensera resultatet, det gör säkert andra med nöje. Men jag skulle väldigt gärna använda dessa minuter till att säga tack.

Jag vill säga tack för jag känner en djup och innerlig tacksamhet för tiden som partiledare och det som jag fått förmånen att vara med om.

Jag känner mig stolt när jag tänker på allianssamarbetet, där Centerpartiet tillsammans med M, L och Kd under åtta år bidrog till att göra Sverige till ett internationellt föredöme. Under två mandatperioder minskade vi utsläppen samtidigt som ekonomin växte. Tack vare gott samarbete och rekordsnabb utbyggnad av den förnybara, utsläppsfria energin. Det är ingen liten bedrift.

Vi sänkte skattetrycket med fyra procentenheter samtidigt som mer pengar satsades på välfärden. Vi drev en borgerlig politik, en konsekvent arbetslinje som gjorde det mer lönsamt att jobba, med sänkta skatter på jobb och företag och vi förenklade regelverken för de viktiga småföretagen. För den tiden vill jag tacka Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Jag är också tacksam för möjligheten att ha axlat rollen som näringsminister under alliansens andra mandatperiod. Vi kraftsamlade för jobben och företagen men aktiverade också viktiga krisstöd till tusentals människor som förlorat sina jobb till följd av den svåra lågkonjunktur som Sverige då befann sig i.

Jag är tacksam för det konstruktiva blocköverskridande samarbete som lade grunden för januariavtalet, som gjorde att Sverige efter valet 2018 och en historiskt lång regeringsbildning kunde få en regering på plats. Ett avtal som bidrog till ett stort antal liberala reformer och mycket centerpolitik.

Det var en styrka att kunna samlas i mitten av svensk politik. Tillsammans med S, Mp och L tog Centerpartiet ansvar och vi fann konstruktiva lösningar för Sverige i ett mycket svårt parlamentariskt läge. Samtidigt som vi värnade öppenheten, jämställdheten och medmänskligheten. För den tiden vill jag tacka Miljöpartiet och Liberalerna, men inte minst Socialdemokraterna som vågade se till Sveriges bästa och samarbeta konstruktivt. Tillsammans genomförde vi många viktiga reformer.

Jag känner också tacksamhet över alla de gånger som partier i den här kammaren har förmått att lägga undan partiboken till förmån för breda tvärpolitiska samtal och långsiktiga beslut fattat nödvändiga riktningar för Sverige framåt.

I energisamtal som både banat vägen för mer förnybar energi och gett kärnkraften bättre ekonomiska villkor, i pensionsöverenskommelser för långsiktigt höjda och trygga pensioner. Till krisstöd för bönder och företagare under pandemin. För att kraftigt öka försvarsanslagen och för att möjliggöra den viktiga Nato-medlemskapsprocess som Sverige nu befinner sig i.

För att vi funnit varandra över blockgränsen i frågor som berör flickors och kvinnors trygghet, i beslut om att säkra finansiering till landets livsviktiga tjej- och kvinnojourer. I insatser mot organiserad brottslighet och hedersrelaterat våld och förtryck.

För det har varit min ledstjärna under dessa år – politikens innehåll. Beslut som skapar ett starkare, friare och tryggare samhälle, i hela landet.

Och jag har samma värderingar nu som jag hade för tolv år sedan. Alla människors lika rätt och värde. Att människan ska vara utgångspunkt för politiken, inte staten. Jag tror på ett samhälle som bygger på respekt och på likabehandling.

Nu står jag här, sexton år senare, så vill jag också skicka med en sak. Alla förtroendevalda har ett val, att bidra till ett mer sammanhållet Sverige eller att öka polariseringen. Så tack till alla er som gör vad ni kan för att minska splittringen. Vi behöver varandra. Vårt uppdrag handlar om att bygga broar. Som värnar respekten om varandra. För att det behövs. Den liberala demokratin är hotad runtom i världen. Det demokratiska utrymmet krymper. Och även här i Sverige står vi inför stora utmaningar.

Krig i Europa, klimatförändringar, lågkonjunktur, energikris, inträde i Nato. Det är tidvis ett hårt samtalsklimat.

Som folkvald har man världens och väljarnas ögon på sig. Det är ett stort ansvar och ett fantastiskt förtroende få förvalta. Att mena det man säger och hålla det man lovar.Det är min fasta övertygelse att samhället blir vad vi tillsammans gör det till. Att jag har fått möjligheten att vara delaktig i detta har varit ett stort privilegium.

Tack igen för alla minnen, för alla raka debatter under dessa år och för konstruktiva samarbeten de här åren.

Tack för den här tiden.