Förena det ena med det andra

Livet är fullt av prioriteringar.

Måndagen skulle avslutas med kommunfullmäktige för min del. Tillväxtdebatt stod på schemat. Viktig fråga tycker jag. Kan vi inte ge förutsättningar för våra företag att växa blir det inte mycket pengar till något annat. Sjukt barn hemma gjorde att det inte blev fullmäktigedebatt.

Onsdagen är planen att jag ska representera Centern på en träff med övriga partier en timme på förmiddagen. Vi ska diskutera hur valrörelsen blir så spännande och välfungerande som möjligt i Gävle. En av barnläkarna på kliniken är hemma med sjukt barn och min prioritering blir istället att hoppa in som doktor på kliniken.

Det är inte lätt att vara fritidspolitiker och framförallt inte om man har minderåriga barn. De egna barnen måste alltid, självklart, komma först. Arbetet, i mitt fall som chef på barnkliniken, måste också gå före då politik för mig trots allt är en fritidssysselsättning.