trängselskatt

Allians för Sverige är överens om att lyssna på vad innevånarna i Stockholmsregionen säger när man ska ta ställning till om trängselavgiften ska permanentas eller ej. Det är väl klokare än att bara lyssna på vad de som bor i Stockholms stad tycker.
Klokast skulle det kanske vara att lägga ett barnperspektiv på frågan. Vid OS i Atlanta sattes 1000 extra bussar in. Privatbilismen drogs ned till ett minimum. Luftföroreningarna sjönk med 20%. 40% färre barn och ungdomar uppsökte akutmottagningarna på grund av problem med andningen. Tänk om någon kunde utgå från barnens bästa när beslut ska fattas.