Ungdomar som är arbetslösa

Ungdomsarbetslösheten är ett av Sveriges största problem. Under senare år har ungdomsarbetslösheten dragit iväg. Hos oss åt idag mer än 20% av ungdomarna utan arbete. I andra länder är det inte så illa I Danmark har man är ungdomsarbetslösheten 3.2 %. I Frankrike har 280 000 jobb skapats för ungdomar genom att tröskeln sänks för arbetsgivare att anställa ungdomar.

Jag och Centerpartiet har föreslagit att de arbetsgivare som anställer ungdomar ska kunna göra det med särskilda ungdomsavtal. Socialdemokraterna har föreslagit Plusjobb

Det kan vara klokt att jämföra förslagen:

Inget av förslagen innebär anställningstrygghet för den anställde.

Socialdemokraternas plusjobb innebär inget avgångsvederlag om 20 åringen får sluta medan Centerpartiets ungdomsavtal ger 8% av lönen efter tre månader.

Plusjobb innebär ingen möjlighet till automatisk förlängning efter 2 år medan ungdomsavtal ger självklar möjlighet till förlängning.

Plus jobb är inte A-kasse grundande medan jobb med ungdomsavtal självklart är A-kasse grundande.

Plusjobb är inte sjukpenninggrundande medan jobb med Centerpartiets ungdomsavtal självklar är sjukpenninggrundande.

Både plusjobb och jobb med ungdomsavtal är pensionsgrundanden.

Plusjobb handlar bara om jobb i offentlig sektor medan jobb med ungdomsavtal kan vara i allt från småföretag till landsting.

Sist men inte minst så är innebär Plusjobb en lön på 2/3 av den lön kommunerna erbjuder vilket innebär månadslön under 15 500 i månaden medan Centerpartiets Ungdomsavtal innebär lön som vid vilken nyanställning som helst.

Anna Sjödin, SSU ordförande, har hotat med gatukravaller om inte Centerpartiete drar tillbaka sitt förslag. För det första tycker inte jag att man ska hota med våld. För det andra vore det kanske klokare att fästa uppmärksamheten med att ungdomsarbetslösheten har ökat dramatiskt under den tid Anna Sjödins moder parti suttit vid makten. För det tredje är det bra om man jämför alternativen innan man uppmanan till gatukravaller.