Centerpartiet lokalt

Rätt igen Maud

Vid EU utvidgningen valde bara tre länder att ha öppna gränser mot de nya medlemmarna. Sverige var ett av de länderna. Att Sverige valde att ha öppna gränser var till stor del Maud Olofssons och centerpartiets förtjänst. Göran Persson och socialdemokraterna stred som besatta för att gränserna skulle vara stängda gentemot nya vänner från Baltikum och Polen. Vi skulle annars drabbas av social turism, ett ord Göran Persson hittat på själv. Social turism innebar enligt GP att mängder av ester, letter, litauer och polacker skulle översvämma Sverige med ett enda syfte, att utnyttja våra fantastiska sociala förmåner. Maud vann, gränserna blev öppna.

Idag har vi facit. En rapport skriven av Esikl Wadensjö vid Stockholms Universitet, Nicola Doyleoch Gerard Hughes vid et forskningsinstitut på Irland visar tydligt att. Vad gäller Sverige visar rapporten att andelen personer som kommer från de tio anslutningsländerna fortfarande är en mycket liten del av Sveriges totala invandring.