Centerpartiet lokalt

Skriv på för valfrihet inom barnomsorgen!!!

Det var överskriften på en lista som cirkulerade på kvällens kommunfullmäktige i Gävle.

Texten som följde löd
Idag tvingas föräldrar lämna sina barn från 1 – års åldern på överfulla kommunala förskolor. De flesta föräldrar har ingen möjlighet att välja andra alternativ, varken ekonomiskt eller praktiskt. Kommunen borde genom att ekonomiskt stödja alla former av barnomsorg ge föräldrarna valfrihet många saknar, nämligen att själva kunna välja barnomsorgsform för sina barn. Många familjer längtar efter detta, men känner sig maktlösa över sina egna familjers liv. Omsorg i hemmet borde värderas som annan barnomsorg och bli en möjlighet för de föräldrar som vill. Både barn och föräldrar vinner på att kunna utforma barnomsorgen efter egna behov.
Kommunen borde stödja föräldrarnas val – inte styra föräldrarna!

Vi vill att Gävle kommun skall ansöka hos regeringen om att få införa ekonomiska alternativ till kommunal barnomsorg för de föräldrar som vill ta hand om sina barn på annat sätt!
Vi vill ha en kommunal folkomröstning om detta!

Du som skriver under måste vara bosatt och röstberättigade i Gävle kommun.

Jag skrev självklart på och kommer att gå på den demonstration som Föräldraupproret ordnar den 1 maj klockan 11 på Rådhustorget i Gävle.

Troligen kommer tillräckligt många skriva på listan för att kommunfullmäktige ska vara tvungen att ta upp frågan om folkomröstning. Helt säkert kommer den socialistiska majoriteten att säga nej till folkomröstning.

Enda sättet att få till stånd valfrihet i barnomsorgen är att rösta fram en ny regering i Sverige och i Gävle. Det är våra barn värda!!
Det var överskriften på en lista som cirkulerade på kvällens kommunfullmäktige i Gävle.

Texten som följde löd
Idag tvingas föräldrar lämna sina barn från 1 – års åldern på överfulla kommunala förskolor. De flesta föräldrar har ingen möjlighet att välja andra alternativ, varken ekonomiskt eller praktiskt. Kommunen borde genom att ekonomiskt stödja alla former av barnomsorg ge föräldrarna valfrihet många saknar, nämligen att själva kunna välja barnomsorgsform för sina barn. Många familjer längtar efter detta, men känner sig maktlösa över sina egna familjers liv. Omsorg i hemmet borde värderas som annan barnomsorg och bli en möjlighet för de föräldrar som vill. Både barn och föräldrar vinner på att kunna utforma barnomsorgen efter egna behov.
Kommunen borde stödja föräldrarnas val – inte styra föräldrarna!

Vi vill att Gävle kommun skall ansöka hos regeringen om att få införa ekonomiska alternativ till kommunal barnomsorg för de föräldrar som vill ta hand om sina barn på annat sätt!
Vi vill ha en kommunal folkomröstning om detta!

Du som skriver under måste vara bosatt och röstberättigade i Gävle kommun.

Jag skrev självklart på och kommer att gå på den demonstration som Föräldraupproret ordnar den 1 maj klockan 11 på Rådhustorget i Gävle.

Troligen kommer tillräckligt många skriva på listan för att kommunfullmäktige ska vara tvungen att ta upp frågan om folkomröstning. Helt säkert kommer den socialistiska majoriteten att säga nej till folkomröstning.

Enda sättet att få till stånd valfrihet i barnomsorgen är att rösta fram en ny regering i Sverige och i Gävle. Det är våra barn värda!!