Fler fattiga i Sverige

Klyftorna ökar i Sverige. I andra EU länder minskar för vart år den som har en inkomst under 150 000 kronor per år medan de i Sverige ökar. På DN debatt skriver idag två debattörer från Akademikerförbundet SSR en mycket bra artikel där man sätter fingret på just det.

”Att säga att klyftorna minskar i det svenska samhället är allvarligt vilseledande. Det är sant att inkomstklyftorna har minskat något sedan 2000. Men än mer rätt ar att säga att det är ett litet och tillfälligt hack i en utveckling som är entydig åt andra hållet. Klyftorna ökar dramatiskt i Sverige, och har gjort det i 25 år. Under de åren har socialdemokraterna styrt 21 år. Klyftorna ha ökat med 15% sedan 1991 och har man ett längre perspektiv har de ökat med i runda tal 50% sedan 1981. Detta kan knappast kallas minskade klyftor.”

Sverige skiljer sig från andra länder dels i att vi har EU:s högsta skatter men framförallt att vi har mycket höga skatter även för låginkomsttagare. För den som är fattig i Sverige lönar det sig föga att arbeta för att förbättra sin situation. Sänkta skatter för låginkomsttagare skulle innebära en skillnad för den fattige och leda till att klyftorna minskade.