Fattiga barn, det är dags för förändring

Rädda barnen gör mycket bra. Bland annat följer man fattigdomen i Sverige och i världen. Att vara fattig i Sverige betyder inte att man svälter och är utan bostad. Men för barn och ungdomar betyder det att leva utsatt, inte få kläder, inte kunna följa med på skolutflykter, inte kunna gå på bio eller vara med i musikskolan. Vi vet att fattigdom under uppväxtåren är kopplat till ohälsa.

År 2003 levde 116 000 barn i Sverige med ensamstående föräldrar i ekonomisk utsatthet. Det är en ökning med närmare 11 000 barn sedan 1991. Av alla barn med ensamstående föräldrar lever 28 procent i ekonomisk utsatthet. Det visar Skilda uppväxtvillkor, en studie av barn­fattigdom bland barn till ensamstående, och hur detta har förändrats mellan 1991 och 2003.

Rapporten visar att barn till ensamstående löper tre gånger högre risk att växa upp i ekonomisk utsatthet än barn med samboende föräldrar. Familjemönstren förändras i Sverige. Idag växer vart femte barn upp med en ensamstående förälder. Det är 420 000 barn, jämfört med 1991 då 300 000 barn levde med en ensamstående förälder, oftast mamman. Ensamstående barnfamiljer har halkat efter. Den ekonomiska situationen är förstås svårare ju fler barn den ensamstående föräldern försörjer.

Det är dags för en förändring. Sverige har världens högsta skatter för de som tjänar minst. Sänka skatten för de som har de lägsta inkomsterna skulle göra skillnad för alla de barn och ungdomar som idag växer upp i fattigdom.