Företagsklimat 2006 - centerkommuner i topp

Igår publicerades Svenskt Näringslivs stora undersökning Företagsklimat 2006. Det är den enda erkända mätare på hur företagsklimatet är nedbrutet per kommun. Exempelvis Länsstyrelsen i Gävleborg använder den som en viktig indikator för vilka förändringar som sker i länet.

Inte förvånande är det de fem kommuner där Centerpartiet har ett stort inflytande som toppar och länets fem socialdemokratiska kommuner i botten.
Roligt är att det går så bra för Ockelbo där centerpartisten Thorsten Åstrand på ett konstruktivt sätt bidrar till kommunens väl.

Att undersökningen skulle vara ett borgerligt inlägg i debatten motsägs av att två kommuner med socialdemokratiska kommunalråd ligger på den övre halvan nämligen Söderhamn och Ockelbo.

Näringslivsklimatet påverkas till stor del av den attityd kommunledningen har till småföretagen.