Bugga eller inte bugga

Buggning är bra. När brottsligheten blir mer avancerad måste polisen kunna hänga med. Ett första steg vore kanske att se till att polisen har bättre datakapacitet. Buggning måste också kunna användas även om det inte är en enkel fråga.

Bodström har nu slarvat fram ett förslag som inte håller måttet. Det ska vara självklart att den som blivit buggade och det i efterhand visade sig vara felaktigt måste informeras om det. Lika självklart är det att det inte ska gå att bugga det som sägs mellan patient och läkare.

Det är bra att centerpartiet och kd använder möjligheten att kräva bordläggning så att det av regeringen med stöd från folkpartiet framhafsade förslaget kan förbättras.