Roligare

var det för mig och alla andra som tycker att alternativ i barnomsorgen är urviktigt när riksdagen igår fattade beslut om att etableringsfrihet för barnomsorg. Nu kommer det att vara fritt fram , redan till sommaren, för de förskollärare som vill starta eget eller knoppa av från kommunen att göra det. Vad än kommunpolitikerna säger. Det viktiga blir att de har en sån kvalite att föräldrar väljer att anlita dem.

Friskole reformen har betytt oerhört mycket för kvalitén och attityden i den svenska skolan. Förr tillhörde eleven en skola, hur usel skolan än var. Idag är skolorna utsatta för konkurrens vilket lett till stora förändringar i den kommunala skolan. Friförskolereformen kommer att få samma effekt på förskolan.