Aktuella siffror

Valrörelse handlar mycket om känslor och drömmar men det blir enklare om de baseras på fakta tycker jag.
De pratas ofta om att vi är på rätt väg…
I Gävleborg är idag 49 232 individer i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden. Totalt är vi 172 000 som är mellan 18 och 65. Det betyder att 28,2% försörjs med a kassa, sjuk kassa eller socialbidrag. Inte så konstigt att det inte finns pengar till vård, skola, omsorg. För att inte tala om den svåra situation många av dessa 49 232 sitter i.

Bryter man ner siffrorna så är det 27 131 förtidspensionärer, 6332 pågående sjukfall och 15 478 arbetslösa, öppet eller i amsjobb.

Vid internationella jämförelser av utanförskap brukar man också lägga till de som studerar MEN som hellre skulle vilja ha ett arbete. Hur många det är i Gävleborg går inte att få fram i statistiken. Min erfarenhet är att det är många. Jag läser på högskolan för att det finns inga jobb.

Går det bra för Sverige??