Betyg eller inte betyg

Gefle Dagblad har frågat skolelever om de vill ha betyg och från vilken årskurs. En överväldigande majoritet vill ha betyg och tidigare än vad som gäller idag, åk 8. Jag har tät kontakt med skolelever, hemma och på jobbet, och är inte ett dugg förvånad. Unga vill precis som vuxna få en utvärdering av sitt arbete.

Frågan har också ställts till de politiska företrädarna och inte oväntat säger vänstern och socialdemokraterna nej till elevernas krav.

Enligt FN:s barnkonvention ska barn och ungdomar ha rätt att komma till tals. Varför inte låta ungdomar i en folkomröstning få ta ställning till frågan?