Spädbarnsdöd

I rapporten " State of the world mothers" framgår att spädbarnsdödligheten fortfarande är skrämmande hög. Rapporten publiceras av Save the Children inför morsdag. Det är den sjunde årliga rapporten som beskriver tillståndet för världens mödrar. Den publiceras med stöd från Bill och Melinda Gates vars stiftelse är en stor bidragsgivare till allt som kan minska barnadödlighet.

Varje år dör alltså fyra miljoner barn under spädbarnstiden. Det är lika många som föds i USA varje år. 99% av dessa dör i utvecklingsländer. Rapporten innehåller flera intressanta förslag. Det skulle inte behöva vara så att så många spädbarn dör.

När jag föddes, i början av 60 talet, dock 25 av tusen födda barn i Sverige under spädbarnstiden. För att hitta så hög spädbarnsdödlighet i EU idag måste man bege sig till den grekiska eller portugisiska landsbygden. Idag dör i Sverige mellan två och tre barn per tusen under spädbarnstiden. Vi ligger bäst i världen tillsammans med Finland och Japan. Grannländerna Norge och Danmark har dubbelt så höga siffror. Vi kan säkert nå längre även i Sverige.