Underbart ungdomsförbund

Det finns grovt sett två sorters politiska ungdomsförbund. Den ena som ser sig som en partiledningens megafon bland väljare under 25 år. Det andra som är en självständig kraft, som för en aktiv och spännande debatt, som inte räds att ibland hamna på ståndpunkter som moderpartiet ej ännu tagit. Eller kanske aldrig kommer att ta.

Centerpartiets ungdomsförbund tillhör den senare kategorin vilket gläder mig stort som tidigare vice ordförande i förbundet.

Ungdomsförbundets beslut om att säga ja till euro, nej till skatteutjämning och vilja avskaffa LAS får nog en och annan gammal partikoryfe att sätta morgonkaffet i vrångstrupen. För mig är det ett tydligt tecken på att vi har ett vitalt ungdomsförbund, till skillnad från en del andra partier.