Förebild - Karin Söder

Häromdagen rörde lunchsamtalet på sjukhuset hur man som ung läkare ser förebilder som sen betyder oerhört mycket under den fortsatta läkarkarriären. Så är det även inom politiken.

En av mina förebilder är Karin Söder. Karin är en av de verkliga feministiska pionjärerna i svensk politik och samhällsliv. Före Karin Söder hade ingen kvinna haft en så betydelsefull post i samhället som hon fick i och med utnämningen till utrikesminister 1976. Hon var inte bara en utsmyckning i centerpartiet utan hade som vice partiledare, utrikesminister, socialminister och slutligen under en kort period partiledare ett starkt genomslag.

Hon är en förebild för att hon som kvinna vågade stiga fram. Hon är en förebild för det internationella engagemang som hon alltid haft. Inte minst är hon för mig en förebild för sitt starka engageman för barn och ungdomar. Ett engagemang som fortfarande är starkt.

Jag hade förmånen att få lyssna på Karin när hon för ett år sedan besökte centerkvinnornas stämma i Gävleborg. Den timme hon talade kändes som en minut. Hon kunde ha fått fortsätta och fortsätta och fortsätta.

Hennes enagemang finns nu till stor del i Selma Lagerlöf sällskapet. Selma som går att läsa igen och igen och igen och igen. Vinterkväll, sprakande brasa, Selmas "Troll och människor", tala om livskvalité!