Djurskyddsmyndigheten är fantastisk!!

Först skulle det förbjudas att agna med mört vid fiske. Det duger med död fisk tyckte myndigheten. Har någonsin myndigheten fiskat??

Sen ger man sig på ridskolorna. Alla hästar måste vara ute varje dag. Konsekvens, 150 ridskolor måste läggas ner. Det är bara att flytta ut på landsbygden med verksamheten tycker myndigheten. Har någonsin myndigheten drivit ridskola och kämpat för att överhuvudtaget få kommunala bidrag för sin verksamhet i kommuner där merparten av resurser går till klassiska pojkidrotter.

Slutligen ger man sig på lösdriften på Revinge hed.

På Revinge Hed går djuren lösa på ett mycket stort område. Det är omvittnat för god djurhållning. Fältbiologerna prisar den naturvård som blir resultatet. Trots bättre vetande tycker djurskyddsmyndigheten att hallar ska byggas.

Lägg ner djurskyddsmyndigheten som blivit en lekstuga för djurrättsaktivister med miljöpartiet i spetsen. Sverige har närmare 500 olika statliga myndigheter. Halvera antalet vore ett berättigat krav. Det finns mycket annat som pengarna kunde användas till.