Kön som försvann

För två år sedan tyckte vi på barnkliniken att ett av våra största problem var att vi hade en kö på mer än 700 barn och ungdomar som väntade på att få en tid på vår mottagning. Idag finns ingen kö. Orsaken till det är inte att vi fått många fler läkare och sjuksköterskor. Det är inte att vi fått nya lokalaler och heller inte att länets distriktsläkare börjat remittera till annan barnklinik.

Det är resultatet av ett systematiskt utvecklingsarbete där vi hittat många små smarta sätt att göra saker på ett nytt sätt. Så här skrev Arbetarbladet:


Barnkliniken i Gävle har kapat köerna
GÄVLE För drygt ett år sedan stod 750 barn och ungdomar i kö för att få komma till barnkliniken på Gävle sjukhus. I dag får nästan alla träffa läkare inom två veckor. Genom att ändra arbetssättet har barnkliniken lyckats kapa köerna. - Vi har inte fått mer personal och resurser. I stället har vi klarat det genom ett systematiskt förändringsarbete, säger klinikchefen Anders W Jonsson. Det var för 1,5 år sedan som man på barnkliniken bestämde sig för att något måste göras åt köerna. Väntetiderna till nybesök var på tok för långa och man hann inte med inplanerade återbesök. Det fanns medicinska risker med de långa väntetiderna. Personalen blev också stressad av att inte hinna med. - Det innebar en massa merarbete. Vi fick ägna mycket tid till att svara på samtal från irriterade föräldrar och hjälpa till med recept som måste förnyas i väntan på läkarbesöket, säger Anders W Jonsson. Fler telefontider Med hjälp av en amerikansk metod som använts i bland annat Jönköping har kliniken nu på punkt efter punkt förändrat sättet att arbeta. Det visade sig bland annat den vård och service som man erbjöd inte stämde överens med vad patienter och föräldrar efterfrågade. - De ville till exempel kunna få hjälp på telefon men vi hade väldigt få telefontider. Nu erbjuder vi mer telefontider och då behövs inte lika många läkarbesök, säger Anders W Jonsson. I stället för att rutinmässigt kalla patienter till återbesök behöver en del numera bara komma när de får besvär. Inte heller de som ska på årliga kontroller får längre automatiskt tid för återbesök. - För några år sedan uteblev 10 procent av patienterna, bland annat för att tiden inte passade. Nu när föräldrarna själva får boka besök är det väldigt få som inte kommer. Nästan inga köer alls Totalt har man gjort över ett 20-tal förändringar, stora som små. Och nu ser man ut att ha lyckats. - Det har tagit tid och krävt mycket arbete men nu har vi i princip inga köer alls, säger Anders W Jonsson.