Länsarbetsnämnden vågar inte

Jag fick igår ett svar från Länsarbetsnämnden som gjorde mig besviken.

Bakgrunden är att 49 232 människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden i Gävleborg. Situationen är i högsta grad alarmerande. Jag och Magnus Andersson hade föreslagit att Länsarbetsnämnden skulle ansöka om att få bli pilotlän för att upphandla arbetsförmedlingstjänster. Länsarbetsnämnden sa nej.

Nämnden säger i sitt svar att”Centerpartiets förslag förutsätter att Arbetsförmedlingens uppdrag förändras, något som kräver politiska beslut på nationell nivå”. Ja, det var just därför vi föreslog att nämnden skulle begära att få bli ett pilotlän. Vi tyckte att man, med hänvisning till den mycket bekymmersamma situationen i länet med närmare 50 000 människor utanför arbetsmarknaden, skulle begära om att få pröva nya vägar. Men nämnden valde, av politiska skäl, att inte ställa frågan utan att rätt av avslå förslaget.

Bakgrunden till förslaget var bland annat att IAF, Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen, visat att endast en procent av de arbetssökande får jobb genom arbetsförmedlingen. Samtidigt visade en annan undersökning från Riksdagens utredningstjänst att varje arbetsförmedlare förmedlar ett jobb per år. I det läget hade det varit klokt att begära att få pröva nya vägar då det är uppenbart för alla, inte minst de arbetslösa, att arbetsförmedlingen inte räcker till tyckte Magnus och jag.