Arbetslösheten som inte finns

Arbetslösheten är på väg att försvinna och kommer därför inte att bli en valfråga tyckte Göran Persson. Det må vara så i det Sagerska palatset eller runt den herrgård som Göran Persson ägnar det mesta av sitt intresse.

För den som vill veta hur det ser ut i övriga Sverige har DN tagit fram en lista där man på postnummernivå kan se hur hög arbetslösheten är. Variationerna är stora. Trots att vi har en högkonjunktur är arbetslösheten rekordhög. I Gysinge är 9% av den arbetsföra befolkningen arbetslösa medan det i centrala Gävle bara är 3,58%.

Jag tror att Persson har fel och att just arbetslösheten kommer att vara en av de riktigt stora frågorna i årets val.