Påven ska gå genom Auschwitz grindar


Under påven Benedictus besök i Polen i veckan är en rundvandring i Aushwitz obligatorisk. Ursprungligen tänkte påven åka bil genom grindarna. Efter att överlevare påpekade att endast tyskar åkte bil genom grinden förstod den tyskfödde påven att symboliken inte skulle tala till hans fördel och beslöt sig för att vandra. Jerusalem Post beskriver dramat.

Mycket stark symbolik då vatikanens roll under judeutrotningen är minst sagt tveksam. Judar var ju de som mördat Kristus och alls inte något man självklart skulle utgjuta sig för.