Centerpartiet lokalt

Rovdjuren igen

Få frågor väcker så stora känslor som rovdjurspolitiken. Det beror på att Stockholm fattar beslut som får stora konsekvenser för människor på landsbygden.

Den är särskilt brännande i Gävleborg och i Dalarna beroende på att vi harstarka stammar av såväl varg, björn och och lo.

Ska en rovdjurspolitik blir framgångsrik måste den utformas tillsammans med de människor som får ta de negativa sidorna med rovdjuren, svårare är det inte.

Det handlar då om att ge människor möjlighet att försvara sig själva, sina tamdjur och hundar på det sätt man bedömer att situationen kräver
Det handlar om möjlighet att reglera och fördela det samlade rovdjurstrycket med jakt och slutligen som möjlighet för myndighet att snabbt kunna ta beslut om speciell skyddsjakt bidrag till förebyggande åtgärder för skydd av tamdjur.

I valet finns två tydliga uppfattningar. Regeringen, styrd av miljöpartiet kommer inte att lyssna på de drabbade medan centerpartiet har fått alliansen med på en klok rovdjurspolitik. Det är bara att välja.