Centerpartiet lokalt

Vänsterpartiet angriper, huvva!

I dagens Gefle Dagblad går vänsterpartiet till angrepp på Centerpartiet. Som vanligt en centralt producerad insändare som sen en lokal förmåga omformulerar. Roland Ericsson, oppositionsråd och jag har svarat så här:

Svar till Håkan Larsson, vänsterpartiet i Gävle.


Vi förstår att Du är missnöjd med att den borgerliga alliansen även har en gemensam energipolitik. När man som regeringsalternativ går till val med målsättning att bilda regering bör man för väljarna redovisa gemensamma ståndpunkter i de flesta frågor. Annars vet inte väljarna vilka alternativen är. Det vore något även för er i vänsterkartellen att tänka på. Från er sida finns inte ens ett gemensamt bud om det vid en vänstermajoritet i valet blir en vänsterregering eller om det blir en fortsatt socialdemokratisk minoritetsregering som i de flesta frågor får ett passivt stöd från stödpartierna v och mp.

Ett gemensamt bud från vänsterkartellen att ni tänker bilda en regering, därefter gemensamma ställningstaganden i viktiga frågor som EU, utrikes och försvarspolitik etc. Det vore klädsamt innan v börjar kritisera den borgerliga alliansen för att man nu även presenterat en gemensam energipolitik.

En energipolitik som vi för övrigt tycker är mycket klok och kommer att leda till vad Du också eftersträvar som D skriver en energiporuduktion som är långsiktig och som baseras på inhemska förnyelsbara råvaroror och förnyelsbar energi. Det kanske finns förutsättningar för att en borgerlig regering kan söka samförstånd även med ett eller annat socialistiskt parti i energi frågan. Energifrågan är så viktig för den svenska industrin och därmed för välståndet att den egentligen inte lämpar sig för partipolitiska strider. Sandvik, Korsnäs, Stora, Ovako och inte minst EON skulle må bra av långsiktighet vad gäller energipolitik.

Just den aspekten är viktig för oss men kanske inte så viktig för Håkan Larsson och vänsterpartiet i Gävleborg som går till val på att förstatliga Sandvik, Korsnäs, Stora med flera för länet viktiga storföretag. Skulle vänsterpartiet få igenom ett krav på förstatligande av våra svenska storföretag skulle vi nog kunna strunta i energipolitiken. Sverige skulle inte längre ha någon industriproduktion att tala om och behovet av energi skulle inte vara så stort.

Vad gäller Dina synpunkter på Gävle Energis samarbete med EON antar vi att synpunkterna var riktade till Dina egna partikamrater som stött förslaget och till Dina vänner inom Gävles socialdemokrati och vad som finns kvar at Gävles miljöparti.

Sommar hälsningar

Roland Ericsson, oppositionsråd
Anders W Jonsson, riksdagskandidat