Centerpartiet lokalt

Kvinnlig könsstympning

Äntligen har någon blivit fälld för kvinnlig könsstympning. Lagen måste skärpas så att det blir fullständigt kristallklart att ingen ska klara sig ifrån dom om könsstympning upptäcks.

Problemet är att föräldrarna ligger bakom. Övergreppet sker i tidig ålder. När flickan är tillräckligt gammal för att vara så fristående från föräldrarna att hon vågar anmäla är brottet preskriberat.

Förslag 1
Likställ kvinnlig könsstympning med andra övergrepp mot barn. Peskriptionstiden räknas från 18 års dagen.

Förslag 2
Upptäckt av kvinnlig könsstympning innebär anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen precis som det vid misstanke om annan form av barnmisshandel.

Förslag 3
Obligatorisk information till alla som beviljas permanent uppehållstillstånd om vilka lagar som gäller i förhållande till barn och ungdomar i Sverige.