Goda nyheter från Afghanistan

Nyheter från Afghanistan handlar allt som oftast om våld. Det finns trotsallt även goda nyheter från Afghanistan. Som att detta ett av världens fattigaste länder, sedan 15 år härjat av inbördeskrig, inför ett förbud mot aga i skolan.

Mitt intryck från en rundresa i Afghanistan för några år sedan var att skolan inte präglades av kadaverdisciplin utan av en vänlig atmosfär med lärare som tyckte om sina elever och kunde bjuda på gemensamma skratt och skämt.

Kampen mot aga är en viktig internationell barn fråga. Femton länder har ilikhet med Sverige infört ett totalförbud mot fysisk bestraffning av barn. Fler måste följa efter. FN:s barnkonvention är tydlig, inga barn ska utsättas för fysisk bestraffning.