Klok Edlund!

Torbjörn Edlund, företagare från Gävle, har i HT skrivit en bra insändare om Radio Gävleborgs brister i nyhetsbevakningen. Samma frågor har jag tidigare tagit upp på min blogg.

De frågor Torbjörn ställer är relevanta. Tyvärr undviker Radio Gävleborgs chef Leif Eriksson att svara på frågorna. Jag hoppas att han tar problemet på större allvar än vad hans svar ger sken av.