Mobbning i Australien

Mobbning är tyvärr inte bara ett svenskt fenomen utan finns i stort sett i alla kulturer. En undersökning gjord på ett antal skolor i Sydney visar att det är betydligt större risk för ungdomar att råka ut för misshandel på skolan än av sina föräldrar. Studien visar också att konsekvenserna är lika allvarliga.

I Australien liksom i Sverige har uppmärksamheten på barnmisshandel där föräldrarna är förövare skärpts. Få lärare låter bli att anmäla om de får misstanke om att barn misshandlas av sina föräldrar. Däremot låter många bli att anmäla då misstanke finns om att barn och ungdomar misshandlas av sina jämnåriga.

Skollagen måste skrivas om så att det blir en skyldighet för skolans personal att anmäla misstanke om mobbning. Rektor måste också få en möjlighet att som sista åtgärd besluta om avstängning av den som gjort sig skyldig till mobbning.