Allergisjukvården

I Hudiksvalls tidning skriver Björn Brink ett bra inlägg om allergisjukvården i Gävleborg. Det är ett svar på en fråga från Astma och allergi förbundet.