Neka ledighet för politiska uppdrag

En av våra blivande fullmäktigeledamöter i Gävle, Marina Alfredsson Bror, har nekats ledighet för att delta i Centerpartiets valkonvent. Det är inte acceptabelt att en politiker förhindras att delta i det politiska livet.

Jag har skrivit följande brev till kommundirektör Arnell.

Till kommundirektör Göran Arnell.

Som centerpartiets distriktsordförande blir jag djupt bekymrad om kommunala tjänstemän i Gävle kommun lägger sig i valrörelsen. Enligt vår uppfattning ska valet avgöras av väljarna och ingen otillbörlig påverkan får ske på valet. Att neka politiker att delta i gemensamma valupptakter är enligt min mening ett sätt att försöka påverka valutgången. En av våra blivande kommunfullmäktigeledamöter har av sin närmaste chef blivit nekad tjänstledighet utan lön för att delta i centerpartiets valupptakt den 4/8 trots att personen i fråga har sökt om ledighet 4 veckor före önskad ledighet. Det finns 7 000 mycket duktiga personer som är arbetslösa i Gävle kommun så jag är helt övertygad om att det bland dessa finns en person som kan vara vikarie en dag. Som kommundirektör måste du säkerställa att detta val kan genomföras i god demokratisk anda. Du måste då säkerställa att alla politiker från alla partier anställda i Gävle kommun kan delta i valrörelsen och de möten inför den som är nödvändiga. Anders W JonssonDistriktsordförande Centerpartiet Gävleborg