Elombudsmannen i debatten

Elombudsmannen Per Johansson tar på insändarsidan i Arbetarbladet sina partikamrater i försvar. På annat sätt kan jag inte tolka hans kommentar till att det socialdemokratiskt styrda Gävle gjort det man kunnat för att förhindra en av centerpartiets politiker att delta i vår valupptakt. Hade det rört sig om en socialdemokratisk valarbetare kan man misstänka att svårigheterna inte varit så stora.

Jag har aldrig krävt en lagändring. Det jag tycker är rimligt att en politiskt styrd organisation som Gävle kommun, uppmuntrar sina anställda att delta i det politiska arbetet. Tyvärr har vid ett antal tillfällen blivit uppmärksammade på motsatsen.

Jag tog i ett brev upp problemet med kommundirektör Göran Arnell och är nöjd med hans svar. Han är tydlig i att vilja skapa ett klimat där allas intressen kan tillvaratas, både arbetsgivarens och den enskildes och att otillbörlig påverkan på valet från kommunala tjänstemän inte får ske.

Per Johansson kandiderar till kommunfullmäktige. Jag hoppas att om han blir vald kan bidra till att vi i Gävle kommuns får betydligt högre i tak och att olika politiska uppfattningar uppmuntras istället för tvärtom.