Pinsamt AMS

Riksrevisionen har i en rapport med all sannolikhet riktat mycket svidande kritik mot AMS. AMS har i ett hårda ordalag svarat riksrevisionen. Nu vägrar AMS offentliggöra riksrevisionens rapport. Det är i strid med svensk grundlag där offentlighetsprincipen finns fastslagen.

Otroligt pinsamt kan jag tycka. Det kommer inte att ta många dagar förrän rapporten kommer fram. Antingen genom att trycket blir för hårt som det var när regeringen försökte mörka NUTEK rapporten som visade att 94 miljoner blanketter produceras av företagen årligen till en kostnad av många miljarder för att hålla myndigheter nöjda. Eller också kommer den att läcka ut från endera riksrevisionen eller någon tjänsteman på AMS som tycker att politiseringen har gått för långt.

Särskild krydda i farsen är att socialdemokraterna gjorde allt man kunde för att stoppa att Sverige som alla andra demokratier skulle ha en fristående riksrevision. Jag kan idag förstå varför.