Vi kräver att brandflyget flyger

Ulrika Messing har som ansvarig minister dragit in brandflyget i Sverige för att spara 8 miljoner kronor per år. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Norrland har drabbats av omfattande skogsbränder med kostnader långt över den besparing Messing genomfört.

Kostnaden för det indragna brandflyget är mycket stora. Enbart den senaste skogsbranden i Boden, Nordens största i modern tid, har kostat skogsägarna 40 miljoner kronor och orsakat stor skada för de boende utanför Boden som har fått utrymma sina hem.

Ulrikas Messings indragna brandflyg går helt i linje med den av regeringen förda politiken. I fråga efter fråga har man försämrat villkoren för näringslivet i Sverige. Resultatet får vi invånare betala genom en rekordhög arbetslöshet och ett mycket stort utanförskap.

Sverige är ett stort land. Tidigare fanns ett system där privata flygklubbar ansvarade för brandflyget mot en ersättning där staten i princip ersatte bensinkostnaden. Det var en mycket bra modell där ett förebyggande av skogsbränder kunde kombineras med att privata flygklubbarna fick flygtimmar.

Det är bättre att staten har en kostnad på 10 miljoner per år än att stora kostnader betalas på kontot för räddningstjänsten.

Därför planerar jag, Per Åsling Jämtland och Stefan Tornberg att som nya riksdagsledamöter snarast ta initiativ till att brandflyget återupptas i hela Sverige.