Sanningen om Sverige

Mats Ögren har nyligen gett ut boken Sanningen om Sverige - en antologi om jobben som försvann. I Sanningen om Sverige skriver landets mest inflytelserika makthavare, opinionsbildare och intellektuella om den stora ödesfrågan; jobben. Göran Greider skriver bland annat att Göran Persson är personligen ansvarig för Sveriges arbetslöshet. Det är lätt att hålla med! Läs boken utgiven på DN förlag.