Centerpartiet donerar pengar till forskning

Genom försäljningen av Centertidningar AB har centerpartiet möjligheten att satsa pengar på forskning. Totalt rör det sig om ca 50 Mkr som ska fördelas under de närmaste åren.
Pengarna kommer att gå till:

1. Särskilda donationer till universitet och högskolor i Sverige för forskningssatsningar inom Globala utvecklingsfrågor. 40 Mkr.

2. Mediestrategiska forskningsdonationer. Dels donationer till stöd till forskning och utveckling av nya medier, dels till en förstärkning av Föreningen Centerjournalisters Stipendiefond. 10~Mkr.

3. Inrättande av en internationell stipendiefond – för medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna, Centerpartiets ungdomsförbud och Centerstudenter – för resor och studier av internationellt samarbete. Kommer att budgeteras för varje verksamhetsår.

Spännande!